LOGO CAIB
21 setembre 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL SOIB RENOVA ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ELS CONSELLS PER EXECUTAR PROGRAMES DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SOIB RENOVA ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ELS CONSELLS PER EXECUTAR PROGRAMES DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

\ El Consell de Formentera i el Servei d’Ocupació acorden destinar 40.000 € per a mesures d’inserció laboral
\ Mallorca i Menorca també prorroguen l’acord de col·laboració, per imports de 333.000 i 100.000 € respectivament

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) a signar tres convenis de col·laboració amb els consells de Formentera, Mallorca i Menorca, uns acords que suposen una pròrroga dels respectius acords que s’han anat renovant anualment.
 
Per aquest motiu, el SOIB destina un import total de 355.000 euros, que permetran donar continuïtat a les accions d’inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social i donar així cobertura a persones amb especials dificultats d’integració. A aquesta quantitat, els consells insulars que participen en aquests programes hi sumen un 25 % més.
 
D’aquesta manera, el Consell de Formentera i el SOIB acorden destinar 40.000 euros per a polítiques d’inserció laboral a Formentera, dels quals 30.000 són aportats pel Servei d’Ocupació, i 10.000 són del Consell. La resta de distribució territorial de les partides econòmiques és: 333.333 euros per a Mallorca, dels quals el SOIB n’aporta 250.000 i el Consell, 83.333; i 100.000 euros més per a Menorca, dels quals 75.000 són del Servei d’Ocupació i 25.000, de la institució insular.
 
El programa d’inserció laboral de renda mínima permet arribar anualment a més de 1.200 beneficiaris, tots ells procedents de col·lectius vulnerables perceptors de la renda mínima d’inserció.