LOGO CAIB
Contingut
26 octubre 2020Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL SOIB INCORPORA 89 PLACES ESTRUCTURALS A LA SEVA PLANTILLA CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL SOIB INCORPORA 89 PLACES ESTRUCTURALS A LA SEVA PLANTILLA

\ La incorporació de personal fix al Servei d’Ocupació es produeix coincidint amb l’acabament a final d’any de quatre projectes d’inversió  
\ És el creixement més gran de la plantilla del SOIB, atès que sumarà 385 persones fixes, la qual cosa suposa un increment del 26 % en personal estructural


Avui el Consell de Govern ha aprovat una nova relació de llocs de treball (RLT) per al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en la qual incorpora 89 places estructurals. Aquesta dotació de treballadors coincideix amb la finalització de quatre projectes d’inversió del SOIB, que deixaran de ser vigents el 2020; d’aquesta manera, una part d’aquest personal passarà a ser estructura del SOIB i n’enfortirà el capital humà de manera permanent.

Amb aquesta nova RLT, el SOIB registra l’increment de personal més gran de la seva història. Disposarà de 385 persones de plantilla orgànica i de personal funcionari i laboral, la qual cosa suposa un creixement del 26 % de personal estable, que es complementarà amb projectes d’inversió, que sumen prop de 415 treballadors en conjunt, distribuïts a totes les illes.

En concret, la distribució de les dotacions de personal estructural per Illes és la següent:

- Mallorca 71
- Menorca 7
- Eivissa 9
- Formentera 2

Amb aquesta dotació es dona solució a una circumstància reivindicada històricament a Formentera: ara s'incorpora un nou tècnic d'ocupació de mercat de treball i una auxiliar administrativa. Així, l’estructura total del SOIB de Formentera serà de tres persones.

Amb aquesta reestructuració del Servei d’Ocupació, bona part de les noves persones fixes s’ubicaran a les oficines d’atenció al públic, per millorar un dels aspectes importants per a la posada en marxa de les polítiques d’ocupació del SOIB. S’enforteix el servei de manera estructural, i s’avança cap a una disminució en la temporalitat a l’Administració pública autonòmica.
Avui el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat aquesta mesura i ha explicat que amb aquesta iniciativa es fa un pas més per aconseguir que el personal de l’Administració pública, en aquest cas del SOIB, tendeixi a una estabilització laboral, la qual cosa contribueix a millorar la qualitat en l’exercici de la seva activitat professional.

Més recursos econòmics a polítiques d’ocupació
La modificació de l’RLT suposa un pressupost de 2.660.139 € de fons pressupostaris propis. D’aquesta manera, es reduirà l’elevada dependència financera del SOIB respecte dels fons sectorials estatals (que fins ara pagaven les nòmines dels treballadors en projecte d’inversió). Paral·lelament, els fons de la Conferència Sectorial que corresponguin a les Illes Balears es podran destinar ara a noves polítiques d’ocupació, amb una incidència més directa sobre els beneficiaris que més ho necessiten.

El Servei d’Ocupació continuarà mantenint projectes d’inversió segons les necessitats del mercat. Així doncs, durant les properes setmanes s’iniciarà un nou projecte adreçat a ajustar l’atenció als usuaris en previsió de l’increment de l’atur causat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 i la seva incidència directa en el mercat laboral. També està en marxa un projecte per a la gestió de projectes d’ocupació per a aturats de llarga durada i un tercer per a joves (SOIB Jove).