LOGO CAIB
Contingut
24 juliol 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT SUFRAGA EL NOU COL·LECTOR D’IMPULSIÓ DE LA ZONA COSTANERA DE LA PLATJA DE PALMA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT SUFRAGA EL NOU COL·LECTOR D’IMPULSIÓ DE LA ZONA COSTANERA DE LA PLATJA DE PALMA

\ L’entitat EMAYA, SA, rebrà un total d’1.414.312,69 €, que serviran per finançar el projecte
\ És una més de les actuacions en execució per reduir els vessaments a la badia de Palma


El Consell de Govern ha aprovat, aquest divendres, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de despesa a l’entitat EMAYA, SA, de la quantia d’1.414.312,69 € per executar el projecte del nou col·lector que unirà l’Estació d’Impulsió (EI) número 2 amb la nova EI de La Ribera, actualment en fase de projecte, a la zona costanera de la Platja de Palma.

Aquesta actuació suposarà la renovació de part de les infraestructures de sanejament de la ciutat i sumarà en el conjunt de projectes, actualment en execució, destinats a reduir al màxim els vessaments a la badia de Palma.

Actualment, les estacions de bombeig costaneres concentren els seus cabals a l’EI situada al carrer Parcelas, des de la qual s’impulsen les aigües residuals a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Palma-1 a través d’una canonada. Aquesta infraestructura va ser construïda els anys 70 del segle passat i, actualment, té una capacitat insuficient. Això fa que, ocasionalment, sigui responsable de vessaments a la mar, especialment quan la pluja incrementa el cabal dels col·lectors.

Amb l’objectiu de bombejar les aigües residuals de la zona a l’EDAR s’ha projectat una nova EI a La Rivera i un gran col·lector cap a l’EDAR 1. La capacitat d’aquesta nova infraestructura permetrà eliminar dues EI antigues. Abans, però, cal construir un col·lector que condueixi les aigües residuals cap a aquesta nova EI.

El projecte serà finançat pel Cànon de sanejament, ja que es troba dins dels supòsits que el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals preveu com a indemnitzables.