LOGO CAIB
Contingut
4 gener 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT A CÀRREC DEL SERVEI DE SALUT PER UN VALOR DE 605.084 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SUBMINISTRAMENT A CÀRREC DEL SERVEI DE SALUT PER UN VALOR DE 605.084 €

\ Destaca la contractació de diversos materials sanitaris de protecció: mascaretes, bates i guants
\ Aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut per un valor de 605.084 €. Aquestes contractacions estan relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

En data 18 de desembre de 2020 es van fer contractacions corresponents als Serveis Centrals de material sanitari de protecció amb les empreses següents:
 
1. Gamma Solutions, SL: mascaretes FFP2, FFP3 i granotes per un import de 258.000 €
2. Medline International Iberia, SL: guants de nitril per un import de 204.584 €
3. Farmadosis, SL: bates de visita per un import de 142.500 €

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i  la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures que s’havien d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.