LOGO CAIB
31 d’octubre 2019 Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: SALUT DESTINA 31.320 EUROS A METGES DEL MÓN PER ATENDRE USUARIS DE DROGUES INJECTADES O INHALADES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SALUT DESTINA 31.320 EUROS A METGES DEL MÓN PER ATENDRE USUARIS DE DROGUES INJECTADES O INHALADES

\ El 2018 l’entitat va atendre, en el projecte INRED, 531 persones amb el centre mòbil de reducció de danys, al poblat de Son Banya i a la Porta de Sant Antoni

\ L’any passat s’entregaren 58.862 xeringues, un 17 % més que l’any anterior, amb una ràtio de recuperació de xeringues emprades del 80 %


El Consell de Govern ha autoritzat avui la consellera de Salut i Consum a atorgar una subvenció a favor de l’entitat Metges del Món Illes Balears per dur a terme una part del projecte INRED, d’inclusió social i reducció de danys per a persones usuàries de drogues en risc o situació d’exclusió social.  Aquesta passa permetrà el pagament anticipat de 31.200,00 euros, el 100 % de l’import sol·licitat, que equival a un 35 % del total del projecte subvencionat (89.314,07 euros).

El projecte INRED té per objectiu general la reducció de la mortalitat i morbiditat de persones usuàries de droga injectada/inhalada i pretén millorar-ne la salut i el benestar integral mitjançant el programa de xeringues i oferint informació i assessorament dels recursos sociosanitaris de la xarxa normalitzada.

L’article 7.1.c) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, modificat per la disposició final novena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, estableix com a excepcions als principis de publicitat i concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient que dificulti aquesta concurrència.

En aquest sentit, han quedat acreditades les raons d’interès públic, social i humanitari i de dificultat de promoure la convocatòria pública que justifiquin l’atorgament directe de l’ajut, atès que Metges del Món Illes Balears és l’única entitat en l’àmbit de la comunitat autònoma que presta aquest servei a aquests grups de població vulnerables i en risc d’exclusió social, cosa que fa factible la concessió de la subvenció mitjançant aquest procediment directe.


Mallorca, una de les regions amb més prevalença de drogues injectades

El consum de drogues injectades continua sent una realitat a Espanya, especialment a Mallorca, que és una de les regions amb més prevalença de l’Estat. El 2017 un 40 % de les persones que iniciaven tractament per consum d’heroïna i un 67 % de les que l’iniciaven per consum de cocaïna declaraven la injecció com a via de consum preferent (PADIB 2017).

L’any 2018 Metges del Món va atendre, en el projecte INRED, 531 persones en 173 sortides d’apropament amb el centre mòbil de reducció de danys, al poblat de Son Banya i a la Porta Sant Antoni de Palma, majoritàriament, i feren 3.046 serveis d’intercanvi de xeringues, intervencions biopsicosocials i educació per a la salut.

Cal tenir en compte que el 2018 s’entregaren 58.862 xeringues, un 17 % més que l’any anterior, amb una ràtio de recuperació de xeringues emprades del 80 %. A pesar de només intervenir en el municipi de Palma i fomentar altres punts d’intercanvi normalitzats de la CA, Metges del Món distribueix quasi el 50 % del material de consum de totes les Illes Balears.