LOGO CAIB
22 març 2019Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: AUTORITZADA UNA DESPESA DE 800.000 € EN BONS TECNOLÒGICS PER A PIMES I ASSOCIACIONS QUE VULGUIN MILLORAR LES SEVES EINES TIC CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: AUTORITZADA UNA DESPESA DE 800.000 € EN BONS TECNOLÒGICS PER A PIMES I ASSOCIACIONS QUE VULGUIN MILLORAR LES SEVES EINES TIC

\ El Govern pretén afavorir la implantació de la tecnologia en la gestió empresarial i en la millora dels continguts digitals
\ Les subvencions es distribuiran entre 2019 i 2020 i estan cofinançades en un 50 % pel Programa Operatiu FEDER

El Consell de Govern ha autoritzat una despesa d’un màxim de 800.000 € per promoure la implantació d’eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en petites i mitjanes empreses (pimes) i associacions sense ànim de lucre de les Illes Balears. Els ajuts es materialitzaran mitjançant l’instrument dels bons tecnològics i tenen com a objectiu que aquestes entitats puguin millorar la seva gestió empresarial o la gestió dels seus continguts digitals.  

Aquesta actuació pretén contribuir al desenvolupament econòmic sostenible de les Illes Balears i està cofinançada en un 50 % pel Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, ja que s’emmarca en un dels eixos prioritaris del programa: la millora de la competitivitat de les pimes.

La convocatòria tindrà caràcter pluriennal (400.000 € per a 2019 i 400.000 € més per a 2020) i es divideix en dos programes, però els beneficiaris només podran sol·licitar l’ajut per a un.

El Programa I se centra en la implantació o millora de la pàgina web de l’entitat beneficiària, que ha d’estar optimitzada per search engine optimization (SEO) i per responsive web design i ha d’utilitzar un gestor de continguts. El Programa II se centra en la implantació o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels programaris de gestió enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM) o business process management (BPM).