LOGO CAIB
Contingut
27 octubre 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: El Parlament ratifica el sostre de despesa no financera per a 2021, fixat en 4.726,5 milions d’euros, un 7,8% més que enguany NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Reactivació econòmica: El Parlament ratifica el sostre de despesa no financera per a 2021, fixat en 4.726,5 milions d’euros, un 7,8% més que enguany

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la ratificació del sostre de despesa no financera per a 2021, fixat en 4.726,5 milions d'euros, un 7,8 % més que enguany. Aquest nou límit de despesa que determina el pressupost destinat a les polítiques públiques, és el més alt de la història de la Comunitat Autònoma i suposa un augment de 342,7 milions respecte del pressupost inicial per a 2020.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha defensat el nou límit de despesa no financera davant el ple de la cambra, durant el debat de ratificació de l’acord aprovat pel Consell de Govern el passat dijous dia 22 i que representa la primera passa cap a l’elaboració definitiva i posterior tramitació parlamentària del nou projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma.

Aquest nou sostre de despesa, “el més alt que han tingut les Illes Balears”, ha exposat la consellera, reflecteix “el compromís ferm de reforçar la resposta pública” a la crisi provocada per la COVID-19 i els seus efectes socials i econòmics, per mantenir l’esforç de despesa en els serveis públics fonamentals i per impulsar mesures de reactivació, i fer front a  un escenari “absolutament nou, marcat per una pandèmia com mai havíem conegut tots els que som aquí”.

La consellera Rosario Sánchez ha destacat en aquest sentit el context global de davallada de l’economia “sense precedents”, amb un major impacte a les Balears donat el pes dels sectors serveis i turístic a la comunitat, i ha manifestat que “és necessàriament un sostre de despesa extraordinari en la seva magnitud i composició per atendre una situació extraordinària”, ja que la conjuntura actual “supera qualsevol previsió que s'hagués pogut plantejar amb anterioritat”.

El nou sostre de despesa, ha conclòs la consellera, ha de ser  “suficient per finançar la seguretat sanitària, necessària per a la reactivació social i econòmica”, per “donar cobertura a les necessitats socials derivades de l’impacte econòmic de la Covid-19” i per “contribuir de manera decidida a la recuperació de l’economia i de l’ocupació”. “És un sostre de despesa fet des de la responsabilitat fiscal en el marc d’una Europa que ha sabut entendre la magnitud del desafiament”, ha finalitzat, després d’haver destacat el “punt de sortida” dels nous fons europeus per a 2021.

Amb l’increment aprovat, fins a situar-se en 4.726,5 milions, les Illes Balears assoleixen el seu major sostre de despesa no financera i disposaran del pressupost més alt de la Comunitat per fer front a un escenari marcat per la COVID-19 i el seu impacte econòmic i social. Aquest nou límit de despesa supera en prop de 300 milions el sostre de despesa més elevat de les Balears fins ara (4.434 milions per a 2019) i representa un augment del 41% respecte dels pressuposts 2015.

Enguany, com ha exposat la consellera,  s’han suspès per primera vegada els límits de dèficit, deute i regla de despesa, per a 2020 i 2021, mesura que s’ha traslladat al conjunt de les administracions públiques a partir de l’activació a nivell europeu de la clàusula de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement, a proposta de la Comissió Europea, als Estats membres de la Unió Europea. Aquesta suspensió fa que no sigui exigible a les administracions públiques un llindar concret pel que fa als objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

Per a 2021, les Balears mantindran el nivell de recursos rebuts enguany a través del sistema de finançament autonòmic, malgrat la caiguda d’ingressos tributaris que s’està produint al conjunt de l’Estat a causa de les conseqüències de la crisi de la COVID-19. Els recursos provinents del sistema de finançament per a 2021 es situen en 2.887 milions, d’acord amb les xifres provisionals comunicades pel Ministeri d’Hisenda, i representen el 66% del pressupost no financer de la Comunitat.

El manteniment del nivell de recursos del sistema de finançament (2.887 milions), les noves aportacions extraordinàries estatals amb motiu de la Covid (295,7 milions) i la incorporació d’una primera partida de base (100 milions) en previsió de l’arribada de nous fons europeus són els principals factors que permeten compensar la reducció prevista dels ingressos tributaris de la Comunitat Autònoma per la menor recaptació provocada per la Covid, tant dels tributs cedits (-24%) com dels propis (-34%) i de les taxes (-13%) respecte del pressupost 2020.

Una vegada suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, el Govern ha fixat el nou sostre de despesa 2021 d’acord amb la taxa de referència de dèficit plantejada pel Govern d’Espanya a les comunitats autònomes, un nivell orientatiu del 2,2% del PIB, del qual es preveu l’aportació de l’Estat per assumir la meitat (1,1%), via transferències extraordinàries, que a Balears suposen uns ingressos addicionals estatals de 295,7 milions per a 2021. D’aquesta manera, el dèficit pressupostari propi previst és de l’1,1%.

D’altra banda, el Govern incorpora en la seva previsió d’ingressos els primers 100 milions provinents del nou fons europeu Next Generation, un paquet financer creat per la Unió Europea per un període de sis anys, fins 2026, per a fer front a la crisi sanitària, econòmica i social. En concret, s’incorpora una primera previsió de 100 milions a través del mecanisme React-EU, un dels instruments que composen el fons, en aquest cas per un període de tres anys, al qual arribaran més recursos a les Balears, i que es destina a inversions  en infraestructures de serveis públics fonamentals. L’altre mecanisme del fons és el de Recuperació i Resiliència, al qual es presentaran projectes per a optar al finançament d’aquest nou fons europeu i s’ha establert per a un període de sis anys.

En el seu conjunt, els ingressos no financers previstos de la Comunitat Autònoma per a 2021 -incloent els recursos del sistema de finançament autonòmic, els ingressos per la recaptació dels tributs cedits, propis i taxes i preus públics, i altres aportacions estatals i de fons europeus- es situen en 4.370,7 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’1,9% respecte del pressupost inicial per a 2020. Amb el dèficit propi previst d’acord amb el nivell de referència esmentat i els ajustos de compatibilitat nacional en termes SEC, s’estima el nou límit màxim de despesa no financera de 4.726,5 milions d’euros per a l’exercici 2021.