LOGO CAIB
Contingut
8 novembre 2017| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Serveis Socials destinarà a dependència el 58 % del pressupost de l'any 2018 NNota Informativa

Foto de noticia

Serveis Socials destinarà a dependència el 58 % del pressupost de l'any 2018

La Conselleria gestionarà en total 190 milions d’euros el 2018, un 6,2 per cent més que l’any anterior
La incorporació de beneficiaris de dependència i l’augment de places es reflecteixen en els pressuposts, que permeten consolidar aquest creixement

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat avui els pressuposts per a l’any 2018 a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears. En total, la Conselleria l’any que ve gestionarà 190.125.964 euros, que suposen un increment superior a 11 milions d’euros respecte als pressuposts de l’any 2017. Percentualment, l’augment en relació amb l’any anterior és del 6,2 %.
 
La reactivació de la Llei de dependència que s’ha duit a terme en aquesta legislatura es reflecteix en els pressuposts de la Conselleria per a l’any 2018, atès que la partida destinada a serveis i equipaments per a persones en situació de dependència creix en 7,7 milions respecte a l’any passat i ascendeix a 111,3 milions d’euros, més de la meitat del pressupost total. D’aquesta manera, el 58 % del pressupost total anirà destinat a consolidar serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat des de l’any 2015, com la teleassistència per a persones amb dependència o el servei d’atenció domiciliària lligat a dependència, i a mantenir l’augment de places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (s’han creat 333 noves places residencials i 110 noves places de centre de dia). Per a l’any 2018, a més, hi haurà finançament per iniciar i projectar nous equipaments públics, com són cinc noves residències per a persones amb dependència i centres de dia.
 
Els pressuposts per a l’any 2018 també reflecteixen l’esforç de la Conselleria per canviar el model de relació amb les entitats socials de les Balears i passar del model de la subvenció al de la concertació, atès que es destinaran 8 milions d’euros a concertar serveis amb entitats del tercer sector de les Illes Balears.
 
D’altra banda, es consolida la Renda Social, posada en marxa el maig del 2016. El pressupost per a l’any que ve, que és de 16,5 milions d’euros, permet la incorporació, a partir del gener, d’un nou perfil de beneficiaris, el de les persones soles més grans de 45 anys sense recursos o amb pocs ingressos, i la cobertura dels perfils actuals de beneficiaris (qualsevol tipus de nucli familiar i persones soles perceptores d’una pensió no contributiva amb pocs ingressos).
 
Per àrees d’actuació, a banda de l’atenció a la dependència (111,6 milions d’euros), també creix el pressupost destinat a la cooperació per al desenvolupament (+623.000 euros respecte a l’any 2017). La Direcció General de Cooperació gestionarà un total de 5,2 milions d’euros per al 2018. La Direcció General de Menors i Famílies gestionarà 16,5 milions d’euros (+ 630.100 euros respecte al 2017), i la de Planificació i Serveis Socials té un pressupost de 13,8 milions d’euros (+ 2,9 milions respecte als 2017). Per la seva banda, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor té un pressupost de 337.624 euros (+ 32.000 euros).