LOGO CAIB
Contingut
19 abril 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Medi Ambient notifica sancions per valor de quasi 500.000 euros a tres camps de golf de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient notifica sancions per valor de quasi 500.000 euros a tres camps de golf de Mallorca

Els expedients són fruit de la campanya de control a grans consumidors
La campanya de control de l’ús de l’aigua dels grans consumidors, impulsada per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, entra en el quart any de funcionament. Enguany, la Direcció General de Recursos Hídrics ja ha notificat les resolucions dels processos sancionadors a tres camps de golf de Mallorca, per un import total de 444.179,58 €

L’expedient amb la sanció més abundant imposa a l’entitat Golf Son Gual SL el pagament de 415.800 euros per dues infraccions greus:

1. Incomplir una concessió de reordenació de captacions de l’any 2009. L’expedient considera provat que s’hi van instal·lar, sense autorització, mecanismes d’extracció i es va extreure aigua, també sense autorització, de quatre perforacions que només disposaven d’autorització de sondeig.

En aquest sentit, és important remarcar que per a extreure aigua primer cal obtenir un permís de sondeig i, posteriorment, un altre d’extracció.

La sanció imposada per aquesta infracció és de 40.080 euros. L’expedientat ha reconegut la responsabilitat per la comissió d’aquesta infracció.

2. Executar, sense autorització administrativa, dues perforacions il·legals, instal·lar-hi mecanismes d’extracció d’aigua i extreure’n aigua incomplint, a més, diverses mesures cautelars imposades en l’inici de l’expedient, l’any 2016.

Cal subratllar, a més, que la massa d’aigua de Xorrigo, en la qual es va practicar l’extracció, està inclosa en la categoria «deteriorament estructural» pel Pla Hidrològic de les Illes Balears i l’únic ús autoritzable és el domèstic i per abastir necessitats de primer ordre. També es considera agreujant de gravetat el fet que les instal·lacions ja disposin d’abastiment d’aigua, tant a través d’EMAYA com de la comunitat de regants.

Per tot això, es qualifica la infracció com a greu i s’imposa una multa de 375.000 €.

A més, s’insta Golf Son Gual SL a restituir el domini públic hidràulic segellant i cimentant els aprofitaments en tota la seva columna, tal com prescriu el Pla Hidrològic de les Illes Balears. En cas d’incompliment, l’Administració hidràulica executarà de manera subsidiària la mesura.

El segon expedient imposa al Golf Maioris SA, situat a la localitat de Llucmajor, una multa de 4.200,64 € per extreure aigua sense autorització administrativa. L’infractor va presentar un document de reconeixement de la infracció i de pagament voluntari, per la qual cosa es va poder acollir a una reducció d’aquest del 40 %. Per tant, finalment, va abonar 2.520,38 €.

El tercer expedient, a Pollensa Golf SA, s’ha resolt amb una sanció de 25.859,2 € per extreure aigua sense autorització administrativa i per regar el camp de golf amb aigua subterrània.

En la campanya, els agents de medi ambient han dut a terme diverses actuacions d’inspecció i control per detectar usos fraudulents de consum d’aigua, juntament amb els especialistes de la Direcció General de Recursos Hídrics i amb el suport del Laboratori de l’Aigua.