LOGO CAIB
20 maig 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Medi Ambient demana a la Fiscalia que investigui un possible delicte de desobediència per part del propietari de la cantina de Cala Varques NNota Informativa

Foto de noticia

Medi Ambient demana a la Fiscalia que investigui un possible delicte de desobediència per part del propietari de la cantina de Cala Varques

Agents de medi ambient han constatat la negativa de l’individu a desmuntar la instal·lació
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tramès a la Fiscalia de les Illes Balears dos expedients administratius relatius al bar il·legal de Cala Varques perquè s’estudiï la possible comissió d’un delicte de desobediència per part del propietari d’aquesta instal·lació.

La decisió s’ha pres una vegada s’ha constatat, fins a tres vegades, la negativa del propietari de la instal·lació il·legal a desmuntar-la, en virtut de la resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de dia 17 d’abril on s’adoptaven mesures provisionals urgents. Aquestes consistien en la retirada de les instal·lacions, el cessament de l’activitat de venda de begudes i menjar, així com del dipòsit dels béns mobles associats a aquesta activitat.

El document ja advertia al responsable que s’abstingués de dur a terme la instal·lació de la cantina sense les autoritzacions respectives, advertint-lo que la desobediència podia donar lloc a la corresponent responsabilitat penal o administrativa. La resolució d’adopció de mesures cautelars fou ratificada per una nova resolució, de dia 13 de maig, per la qual s’inicia un procediment sancionador en matèria d’espais de rellevància ambiental contra el responsable de la cantina i en la qual se l’insta a desmantellar les instal·lacions.

Agents de medi ambient han aixecat deu actes entre els dies 13 i 27 d’abril on es constata que el bar no ha estat desmuntat. En tres d’aquestes es reflecteix que el propietari manifesta explícitament que no el desmuntarà. L’individu ha al·legat, en diverses ocasions, que la cantina és el seu domicili i, per tant, els agents de medi ambient no hi poden fer res, atès que passa a ser una competència de la Demarcació de Costes, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, perquè es tracta del domini públic maritimoterrestre.

Atesa la voluntat persistent i negativa al desmantellament de les instal·lacions, la Conselleria ha decidit traslladar a la fiscalia els dos expedients administratius oberts per tal que s’estudiï la possible comissió d’un delicte de desobediència.

Cal recordar que, com a antecedent d’aquests mateixos fets, consta un primer procediment sancionador contra el propietari del bar per infracció en matèria d’espais de rellevància ambiental, el qual va concloure amb la resolució de dia 4 de març de 2019 per la qual se’l declarava com a responsable d’una infracció administrativa tipificada a la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) que fou tramitada a conseqüència de diferents actes de denúncia d’agents de la guàrdia civil i d’agents de medi ambient. En la resolució s’imposava una multa de 100.000 € i l’obligació de restaurar el medi natural a l’estat original.