LOGO CAIB
Contingut
13 agost 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient crea una Mesa de treball per analitzar les pressions antròpiques a la badia de Pollença NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient crea una Mesa de treball per analitzar les pressions antròpiques a la badia de Pollença

L’Agència Balear de l’Aigua segella l’emissari marítim-terrestre inutilitzat

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha convocat, per al setembre, la primera Mesa de feina per analitzar les pressions antròpiques que pateix la badia de Pollença i que fan referència, especialment, al fondeig i als abocaments que els veïnats de la zona han anat denunciant en els darrers mesos. La proposta d’aquesta Mesa sorgeix arran de les diverses reunions mantingudes des del Govern amb les entitats veïnals i conservacionistes, amb l’objectiu de poder determinar, entre d’altres assumptes, d’on provenen aquests abocaments i qui n’és el responsable per solucionar un problema que fa anys que es repeteix.

A la Mesa hi assistiran representants de diferents administracions implicades en la matèria, tant municipals com autonòmiques i estatals, així com de diverses associacions i centres d’investigació. Amb aquesta representació es busca tenir un punt comú de trobada entre tots els agents implicats, donada la complexitat competencial de les matèries a tractar. Pel que fa als abocament, i d’acord amb la informació amb la qual es compta fins el moment, que constata que són difosos, puntuals i d’origen incert, la tasca és llarga i difícil.

Sigui com sigui, i amb l’objectiu d’eliminar cap possibilitat de connexions irregulars, l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA) ha segellat completament l’emissari que estava connectat a una estació de bombament d’aigües residuals (EBAR), retirada el 2016. Amb el segell tant de l’entrada com de la sortida, s’assegura que la canalització no tengui cap punt extern de connexió que pugui utilitzar l’emissari per amollar aigües brutes a la mar.

Des de l’Agència, a més, es va descartar qualsevol filtració de les seves instal·lacions cap a l’emissari inutilitzat, que se situa al costat del port, amb proves amb fluoresceïna i passant una càmera per part de la canonada, abans de condemnar la canonada definitivament.

Així mateix, cal recordar que, en el conveni entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de Pollença per a la gestió de la depuradora, s’hi estableix la necessitat que l’equip municipal dugui a terme un pla de sanejament per millorar la xarxa de clavegueram, una clàusula vinculant i on també s’hi indica que s’ha de fer en un termini d’un any i mig.

A més, des la direcció general de Territori i Paisatge s’han mantingut en contacte constant amb les associacions veïnals per fer un seguiment de la situació i enviar-hi els Agents de Medi Ambient si fos necessari. Igualment, la Direcció General de Recursos Hídrics també s’ha implicat en la investigació de la procedència dels abocaments.

Uns abocaments, però, que no són la única pressió antròpica que pateix la badia de Pollença que, per altra banda, presenta una alta concentració de vaixells i fondejos que també poden estar afectant a la qualitat de les seves aigües i afectant la posidònia. Cal recordar, en aquest sentit, que la Conselleria de Medi Ambient i Territori col·labora amb Red Eléctrica i l’IMEDEA en el projecte Bosc Marí per a la recuperació de dues hectàrees de praderia degradada de posidònia a Punta de l’Avançada.