LOGO CAIB
29 d’agost 2019 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Més de la meitat dels beneficiaris de SOIB Visibles troben feina durant l’any posterior a la seva participació en el servei NNota Informativa

Foto de noticia

Més de la meitat dels beneficiaris de SOIB Visibles troben feina durant l’any posterior a la seva participació en el servei

Des de la seva creació, ja han participat en el programa 2.301 persones

El 55% dels participants en el programa SOIB Visibles han trobat feina dins l’any posterior a la finalització del programa i més d’una quarta part ha formalitzat un contracte indefinit. SOIB Visibles és una de les principals polítiques actives d’ocupació que ha dut a terme el SOIB, funciona des de l’any 2015 i té com a objectiu millorar l’ocupabilitat dels treballadors de més edat.

Mitjançant aquest programa les entitats locals tenen la possibilitat de contractar prioritàriament persones majors de 45 anys, aturats de llarga durada i sense prestacions o subsidi d’atur. L’objectiu és finançar per un període de 6 mesos els costs salarials derivats de la contractació d’aquest col·lectiu per executar obres o serveis d’interès social engegats per ajuntaments, consells insulars o mancomunitats a les Illes.

Amb aquest programa es pretén que aquestes persones, normalment amb llargs períodes sense fer feina, tornin agafar els hàbits de feina, a la vegada que la pràctica laboral els ofereix, alhora, una nova experiència laboral i la possibilitat de requalificar-se professionalment. A més, en molts de casos, l’autoestima d’ aquestes persones millora, en sentir-se útils, fet que es trasllada posteriorment en una cerca de feina en el mercat ordinari més intensa i efectiva.

El programa, a més de ser una oportunitat de treball temporal, també compta amb accions d’orientació ofertes durant i després de la contractació perquè sens dubte millorin les possibilitats d’incorporació al mercat laboral dels seus beneficiaris. En aquest sentit, el SOIB posà en marxa el 2018 un servei d’orientació específic per a persones desocupades de llarga durada, adoptant metodologies d’orientació laboral específiques per a aquest col·lectiu, un element que està darrere l’èxit d’inserció laboral d’aquest programa.

Fins a data d’avui, gràcies a SOIB VISIBLES ja s’han generat 2.301 contractacions a les entitats locals de persones aturades amb més de 45 anys que tenen greus dificultats per incorporar-se al món laboral.

 

EVOLUCIÓ DE LES MESURES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ AMB ENS LOCALS I DE LA CAIB

FOMENT D'OCUPACIÓ

Definició

Any 2014

Any 2015

Any 2016

Any 2017

Any 2018

Programa SOIB Visibles

Aturats de llarga durada que han gaudit d'un contracte amb administracions locals o entitats sense ànim de lucre per millorarne  l’ocupabilitat a través d'obres o serveis d'interès general

   -

546

533

558

664

 

Una altra dada significativa és la distribució per sexe dels beneficiaris del programa ja que un 64% són homes (1.472) mentre que les dones arriben a 829. Això ens indica que està molt masculinitzat pel tipus de serveis i obres d’interès general que promouen les entitats locals, en especial per aquelles que estan relacionades amb el medi ambient (gestió de residus, tractament d’aigües, conservació i millora de zones naturals, prevenció d’incendis, desenvolupament d’energies alternatives, etc.).

Per això, des de l’any 2017, el programa SOIB VISIBLES inclou una línia específica destinada a projectes innovadors per a dones aturades de llarga durada amb l’objectiu d’afavorir específicament aquest col·lectiu i de la qual ja se n’han beneficiat 153 dones.

Finalment, sobre la distribució territorial dels beneficiaris del programa destaca Menorca que amb un 12,15 % registra més pes que Eivissa amb un 9 %, malgrat que aquesta té un major nombre de demandants inscrits a les oficines del SOIB.

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL PROGRAMA VISIBLES

 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

TOTAL

Eivissa

212

Formentera

13

Mallorca

1796

Menorca

280

TOTAL

2301

 

NOVA CONVOCATÒRIA SOIB VISIBLES 2019 I 2020

La cinquena edició del programa SOIB Visibles s’ha estructurat en una única convocatòria per incloure els ajuts per als anys 2019 i 2020. Disposa de 13,8 milions d’euros, cinc dels quals provenen dels fons de l’impost de turisme sostenible (ITS). Això permet que les entitats beneficiàries puguin programar més a llarg termini i el SOIB pugui  millorar en eficiència i simplificació administrativa.

A més, per donar cobertura a un nombre més elevat de població aturada de llarga durada, s’ha abaixat a 30 anys l’edat mínima de les persones destinatàries. Una altra novetat és que els projectes han de començar durant els mesos de novembre de 2019 i de 2020 i, d’aquesta manera, les actuacions s’executaran durant l’hivern i acabaran just abans de l’inici de la temporada turística.