LOGO CAIB
Contingut
6 juny 2019| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

L’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència lliura al Parlament l’informe anual de l’any 2018 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència lliura al Parlament l’informe anual de l’any 2018

El director en funcions de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (abans Oficina de Defensa dels Drets del Menor), Serafín Carballo, ha lliurat avui a migdia al president del Parlament, Baltasar Picornell, l’informe anual d’aquest organisme corresponent a l’any 2018.
 
L’informe recull el conjunt d’activitats que s’han duit a terme durant aquest any i fa una valoració del nivell de compliment dels drets de la infància a la comunitat autònoma de les Illes Balears al llarg del 2018. També fa un reconeixement dels avenços i les consecucions més rellevants.
 
Des de l’Oficina s’atenen les queixes que arriben de particulars i de professionals per presumptes vulneracions dels drets dels menors, s’investiguen, es fan propostes i recomanacions a les institucions; es mantenen reunions amb col·lectius i associacions de l’àmbit de la infància i l’adolescència i amb responsables de les institucions; es visiten centres; es fan enquestes d’opinió i percepció subjectiva sobre l’atenció que reben els menors, es participa en l’elaboració de normatives que afecten els menors de les Illes Balears i es traslladen a la Fiscalia de Menors els casos de presumptes vulneracions de drets.
 
Durant l’any 2018, l’Oficina ha duit a terme 259 actuacions, de les quals el 62 % (160 actuacions) han implicat l’obertura d’un expedient relacionat amb una possible vulneració de drets dels menors. Segons l’àmbit d’actuació, el grup més nombrós és el de les actuacions relacionades amb l’apartat d’integració social i protecció jurídica (37 %), seguit per actuacions relacionades amb altres administracions públiques i privades (36 %), educació (13 %) i salut (4 %). El 43 % de les demandes que han arribat a l’Oficina han estat remeses per professionals de l’àmbit infància i adolescència, el 15 % han estat mares, el 5 % pares, mentre que el 3 % correspon a demandes sol.licitades directament per menors d’edat. Per illes, Mallorca engloba el 88 % de les demandes registrades, seguida per Eivissa, amb el 6’8 % i Menorca, amb l’1’9 % dels casos.
 
A més de les actuacions duites a terme, per àmbits i vies d’entrada, l’informe destaca la posada en marxa, per primera vegada a les Illes Balears, de les «sales de justícia amigables», a iniciativa de l’Oficina i amb la col·laboració del Ministeri de Justícia, per reduir l’estrès que suposa per als menors el seu pas per les dependències judicials.
 
S’adjunta l’informe.