LOGO CAIB
15 de març de 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Escola Balear d’Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears. NNota Informativa

Foto de noticia

L’Escola Balear d’Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears.

La Comissió Paritària de l’EBAP aprova la convocatòria de cursos de formació per a Ajuntaments i Consells, que estan dotats amb finançament procedent de l’INAP, Institut Nacional d’Administració Pública.

Els consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears compten amb un fons de 262.530 euros que aporta l’EBAP, per a dotar cursos de formació per a 2018. Així ho ha decidit la Comissió Paritària de l’Escola Balear d’Administració Pública, en una sessió presidida per la consellera Catalina Cladera, que ha comptant amb la presència del director de l’Escola, Jaime Tovar.

Del total de la dotació, el 75% es destinarà a plans de formació dels ajuntaments i de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). Així, els 4 consells insulars i els ajuntaments que tenen més de 200 treballadors al seu servei –un total d’11 a les illes Balears- podran presentar plans de formació i activitats formatives pròpies, que seran valorades per l’EBAP. En el cas dels consistoris amb menys de 200 treballadors aquests plans de formació estaran a càrrec de la FELIB, tot i que també s’obre la possibilitat que els ens locals es puguin agrupar per a presentar  projectes de plans de formació conjunts.

El 25% restant del total del fons de formació per a entitats locals el gestionarà directament l’EBAP, potenciant programes que incloguin noves metodologies i l’avaluació de la transferència de coneixements.

A partir de la publicació de l’acord de la Comissió Paritària al Butlletí Oficial, s’obre un període de 20 dies per a Consells insulars, Ajuntaments i la FELIB per a presentar els projectes respectius d’accions formatives, que posteriorment seran avaluades per l’EBAP.
El finançament dels fons de formació per a treballadors i treballadores de les entitats locals de les Illes Balears el gestiona l’EBAP a partir de l’aportació que efectua l’INAP per aquesta finalitat.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera ha afirmat que el pla de formació pel personal de les Entitats Locals de les Illes Balears “permet a Consells i Ajuntaments exercir l’ autonomia en l’elaboració i l’execució dels plans de formació que lliurement decideixin”.