LOGO CAIB
Contingut
5 juliol 2018| <9ªL> Presidenta

Les taxes universitàries dels estudis de grau i superiors baixen un 10% i els màsters un 15 % per al curs 2018/19 NNota Informativa

Foto de noticia

Les taxes universitàries dels estudis de grau i superiors baixen un 10% i els màsters un 15 % per al curs 2018/19

La presidenta Armengol ha anunciat aquesta mesura, que és una aposta per afavorir l’accés universal als ensenyaments universitaris i que suposa un estalvi de més de 200 euros
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han anunciat avui que aquest divendres el Consell de Govern aprovarà la baixada dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2018/19.
Armengol considera que és “una bona notícia” que dona compliment amb els compromisos adquirits amb la ciutadania als Acords pel Canvi. La presidenta ha remarcat que “és una mesura que millora un servei públic cabdal per aquest govern com és l’educació” dins una aposta “ferma i real”.
El conseller March, per la seva part, ha posat de manifest que “aquesta mesura no és una decisió aïllada sino que forma part d’un conjunt de mesures dissenyades per millorar la qualitat i l’excelència universitària” i que s’han pres “des del diàleg”. A més ha ressaltat que “és una mesura important des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats”.
D’aquesta manera, els preus en primera matrícula experimenten una reducció percentual del 10% respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018, en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15%, en el cas dels estudis de màster que habilitin o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades. Els preus en segona matrícula i successives, així com els preus per als serveis administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, no experimenten cap variació respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018.
Aquesta mesura fa que la comunitat autònoma de les Illes Balears compti amb un preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula de 16,13 euros, per davall de la mitjana estatal per al curs 2017-2018 facilitada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que va ser de 18,02 euros.
Cal tenir en compte que des del 2014, moment en què es van congelar els preus de matrícula, el valor de l’IPC ha pujat un 3,6%. Si se suma l’estalvi en la primera matrícula per als estudiants del curs 2018/19 seria equivalent a una reducció real d’un 13,6%.
Aquesta reducció dels preus públics en primera matrícula serà assumida per la Conselleria d’Educació i Universitat. En conjunt, suposa una inversió de 709.206 euros, que es repartirà de la manera següent: pel que fa als estudis universitaris, en base a les dades de matrícula real del curs 2017-2018, serà de 672.706 euros, mentre que el cost corresponent als estudis superiors artístics serà de 36.500 euros.
 
La baixada de taxes pot suposar un estalvi de més de 200 euros
La primera matrícula dels estudis de grau suposa un estalvi mitjà de 107,50 euros (entre 77,28 euros i 138,60 euros). Així, la matrícula d’un curs complet de grau oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 695 euros i 1.249 euros (segons el nivell d’experimentalitat).
La primera matrícula dels estudis de màsters oficials suposa un estalvi mitjà de 183,60 euros (entre 159 euros i 199,80 euros). La matrícula d’un curs complet de màster oficial oscil·laria entre 1.433,4 i 1.800,6 euros (segons el nivell d’experimentalitat).
La primera matrícula als màsters professionalitzants suposa un estalvi mitjà de 264,77 euros (entre 243,90 i 284,49 euros, segons el màster).La matrícula d’un curs complet de màster oficial professionalitzant oscil·laria entre 1.382,4 euros i 1.612,2 euros (segons el màster). amb un estalvi mitjà de 264,77 euros.
Així mateix, la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) va aprovar recentment en el seu patronat una reducció del 10% del preu en primera matrícula en els estudis superiors artístics de l’Escola d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior.
En aquests casos, la matrícula d’un curs complet al Conservatori Superior suposarà un total de 1.758 euros, amb un estalvi de 195,60 euros. Mentre que la matrícula d’un curs complet a l’Escola Superior d’Art Dramàtic suposarà un total de 1.090,8 euros, amb un estalvi de 121,20 euros.
L’anunci s’ha fet després de l’acte de recepció de la presidenta Armengol a l’alumne Ángel Sánchez-Cantalejo, que ha tengut la millor nota de Selectivitat d’enguany. A la recepció l’han acompanyada el conseller March i el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, Juan José Montaño.