LOGO CAIB
6 juny 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Les reserves hídriques se situen per sobre del 50 % a totes les Illes NNota Informativa

Foto de noticia

Les reserves hídriques se situen per sobre del 50 % a totes les Illes

Continua la situació de normalitat per sequera a les Illes Balears
Les reserves hídriques a totes les Illes es troben per sobre del 50 %, tot i que en conjunt han davallat una mica respecte al mes d’abril: del 69 % al 64 %. I és que les reserves hídriques han davallat a totes les Illes manco a Formentera, que es manté igual. Així, a Mallorca la baixada és del 4 % i se situa en el 66 %, a Menorca davalla un 10 % i es col·loca en el 56 % mentre que a Eivissa davalla un 2 % i se situa en el 55 %. Aquesta baixada és deguda a l’increment de la demanda.
 
Quant a les unitats de demanda hidrològica de les Illes Balears, es troben en escenari i situació de normalitat per segon mes consecutiu segons que es desprèn de les dades de l’índex de sequera del mes de maig. Tot i que hi ha lleugers descensos en algunes unitats, només són significatius a tres d’aquestes: UD Tramuntana Nord (0,14) i UD Tramuntana Sud i UD Eivissa (0,05). Per altra banda, dues de les unitats, UD Pla i UD Palma-Alcúdia, han registrat un ascens lleuger del 0,04. La resta es troba pràcticament igual que al mes d’abril.  
 
Si es comparen les dades generals de l’índex de sequera amb els anys anteriors la situació és millor que el maig de 2017, quan hi havia dues unitats de demanda per sota del llindar de normalitat, i que el maig de 2016, quan n’hi havia cinc. Tot i així, hi ha algunes unitats de demanda que han empitjorat una mica: a UD Eivissa i UD Formentera han davallat respecte al 2017, mentre que a UD Menorca i UD Manacor-Felanitx ho han fet respecte al 2016.
 
Ateses les pluges del maig, que el mes de juny sol ser sec, i que els consums del mes de juny ja comencen a ser importants, alguna de les unitats de demanda com UD Menorca, UD Manacor-Felanitx, UD Eivissa i UD Formentera podrien entrar en situació de prealerta. Cal considerar, però, que per tal que una unitat de demanda hidrològica entri a l’escenari de prealerta s’han d’esperar tres mesos i, per tant, l’escenari es mantindrà fins a l’agost.
 
Pel que fa a les precipitacions, les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia indiquen que el mes de maig ha estat un mes humit a les Illes Balears, però amb diferències importants a cada illa: a Menorca ha estat un mes molt humit, a Mallorca humit, a Eivissa normal i a Formentera sec.  
 
Pel que fa a la precipitació acumulada, el darrer any posa de manifest un superàvit del 21 % a Menorca, del 19 % a Mallorca, i un dèficit del 10 % a les Pitiüses.