LOGO CAIB
10 setembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Les Illes Balears tendran un pla d’acció contra el verí en el medi natural NNota Informativa

Foto de noticia

Les Illes Balears tendran un pla d’acció contra el verí en el medi natural

Medi Ambient inicia les reunions per a preparar la redacció del pla
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha iniciat una ronda de reunions preparatòries per a redactar el Pla d’Acció contra el verí en el medi natural i evitar així la mort d’animals carnívors silvestres o assilvestrats. Aquest pla, que es preveu que estigui enllestit enguany, inclourà també protocols de resposta i s’emmarca dins el projecte d’actuacions de recuperació d’espècies silvestres en el qual s’ha contractat SEO-Birdlife.
 
A les reunions celebrades aquestes darreres setmanes a Menorca i a Mallorca hi han assistit tècnics de les administracions implicades (medi ambient, caça, agricultura, SEPRONA, COFIB, etc.) i organitzacions no governamentals amb interès en aquest tema (Federació Balear de Caça, GOB, SOM, SEO-Birdlife, etc.).
 
L’ús de verí és un delicte que ha afectat greument moltes espècies protegides, com milanes, voltors i d’altres. En els darrers anys, gràcies a la feina preventiva i de vigilància, la gravetat del factor ha disminuït, però el risc sempre hi és i se segueixen produint alguns casos d’enverinament.

Documents adjunts: