LOGO CAIB
Contingut
10 novembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

La pesca recreativa del cranc blau s’autoritza a Mallorca per frenar-ne l’augment poblacional NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La pesca recreativa del cranc blau s’autoritza a Mallorca per frenar-ne l’augment poblacional

Medi Ambient i el Consell insular han establert les condicions i zones per aconseguir autorització

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el director insular de Cooperació i Caça del Consell de Mallorca, Jaume Tomàs, han anunciat, aquest dimarts, l’acord i les condicions per poder pescar cranc blau (Callinectes sapidus) a l’illa.

Aquesta mesura s’ha consensuat després de diverses reunions entre les institucions per establir els criteris concrets i les zones de pesca. Així, des de la conselleria de Medi Ambient i Territori s’han establert les condicions per poder accedir a l’autorització de captura a més de cartografiar els indrets en què estarà permès. Aquesta cartografia s’adjuntarà amb l’autorització i també es podrà consultar a través del visor de l’IDEIB.

Mas ha destacat la importància de la «coordinació i col·laboració institucional» per poder exercir un control sobre la incidència elevada d’aquesta espècie i els seus possibles efectes en la biodiversitat de l’arxipèlag. Per això, Mas ha considerat aquesta actuació conjunta com una «fita important» per donar continuïtat a aquest tipus d’accions a la resta d’illes.

Per la seva banda, Tomàs ha valorat molt positivament la col·laboració amb el Govern per minimitzar els efectes d’aquesta espècie a les aigües de Mallorca. Així mateix, ha assenyalat que «va en línia amb la gestió sostenible dels recursos i de les espècies que impulsem des del Servei de Caça i Pesca Fluvial».

El Consell de Mallorca, com a autoritat competent, serà la institució que autoritzi o no la pesca recreativa del cranc blau, una vegada es publiqui, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució on quedaran recollides les condicions i zones per fer-ho. Es preveu que les autoritzacions es pugui començar a demanar a partir de dia 1 de desembre.

Entre els requisits per poder pescar cranc blau es troben, per exemple, el de pescar-lo únicament amb canya i fil, amb el salabret i pinces com a elements auxiliars per a la seva extracció de l’aigua. També caldrà llevar un quelícer al cranc en el moment de la captura i després de tornar a calar.

Així mateix, no es podran alterar les condicions de la ribera de la zona humida obrint vials o marcant la zona de pesca, per exemple. Tampoc es podrà pescar en zones on hi hagi residus de cap tipus en un radi de menys de 10 metres del pescador.

Una vegada s’hagin capturat els exemplars, s’haurà de presentar degudament al Servei de caça el resum de captures inclòs en l’autorització en un termini màxim de 30 dies naturals després que finalitzi la vigència de l’autorització. Els exemplars extrets seran per a consum propi, en cap cas per a comercialitzar.

Es permetrà capturar aquesta espècie a onze zones de l’illa: tres al municipi de Santa Margalida, dues a Pollença, així com a Alcúdia, Capdepera, Llucmajor Manacor, Muro i Palma. El projecte CALIBAL, de la UIB, ha facilitat la tasca de determinar aquelles zones on es pot permetre la pesca.

Cal recordar que el cranc blau no es pot pescar als espais naturals protegits. En aquest sentit, cal destacar que el Parc Natural de s’Albufera és una de les zones humides de les Illes Balears on aquesta espècie hi té una alta presència, per la qual cosa, a través del projecte finançat per l’Impost de Turisme Sostenible ‘Prats Nets d’Invasores’, se n’ha pogut fer un control. Així, la col·locació de 12 nanses ha permès retirar 1.144 exemplars de cranc blau des de l’any passat (489 exemplars el 2019 i 655 el 2020).

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori s’han mantingut diverses reunions des de l’agost amb la resta d’institucions implicades per cercar solucions conjuntes a l’augment de població de cranc blau, una espècie molt voraç i que ha generat certa preocupació ambiental. El Consell de Mallorca va ser la primera institució en demanar mesures coordinades a causa de l’elevada incidència del cranc blau a l’illa.