LOGO CAIB
Contingut
27 febrer 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

La Mesa Sectorial de Serveis Generals ratifica els criteris per a les convocatòries d’oposicions de la nova oferta pública d’ocupació, amb 418 places NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La Mesa Sectorial de Serveis Generals ratifica els criteris per a les convocatòries d’oposicions de la nova oferta pública d’ocupació, amb 418 places

La consellera Cladera destaca “aquesta nova passa en el full de ruta de la legislatura, a la qual el Govern haurà gestionat una oferta pública d’ocupació de més de 800 places” als Serveis Generals de la CAIB
La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha ratificat els criteris aprovats per la mesa tècnica, formada també pel Govern i les organitzacions sindicals, per a la convocatòria d’oposicions corresponent a la nova oferta pública d’ocupació a l’àmbit dels Serveis Generals, que suposa un total de 418 places.

La Mesa ha ratificat aquest marc general, els criteris dels barems de mèrits i de les proves selectives, que regiran les convocatòries específiques de cada cos amb el suport majoritari dels sindicats. El Consell de Govern va aprovar el passat 14 de desembre l’oferta d’ocupació pública de 2018 corresponent a l’àmbit dels Serveis Generals al servei de la CAIB, que suposa un total de 418 places, també negociada prèviament amb les organitzacions sindicals a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, presidit la reunió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma, a la qual també hi han assistit el director general de Funció Pública i Administracions Públiques, Pedro J. Jiménez, i representants de les organitzacions sindicals.

Una vegada aprovats els criteris generals que han de regir les bases de les convocatòries específiques de cada cos ­–tant cossos generals com cossos facultatius a l’àmbit dels Serveis Generals-, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques preveu iniciar la publicació de les convocatòries d’oposicions durant el proper mes d’abril.

PRIMERES PROVES A PARTIR DE NOVEMBRE

El Govern de les Illes Balears treballa amb un calendari que preveu l’inici de les proves selectives de les noves oposicions dels Serveis Generals de l’Administració de la CAIB a partir del mes de novembre de 2019 i què es desenvolupin als diferents cossos durant 2020, primer els cossos generals i després els cossos facultatius.

La consellera Cladera ha manifestat que “aquesta nova passa s’emmarca en el procés iniciat l’any passat en una primera convocatòria d’oposicions als Serveis Generals després de 10 anys, amb un total de 395 places, a la qual sumem l’aprovació de la nova oferta pública d’ocupació, amb 418 places,  el passat mes de desembre per part del Consell de Govern, també de la mà dels sindicats”.

Donam compliment al full de ruta marcat de recuperació de drets i estabilització de places a la Funció Pública de manera consensuada amb els sindicats, als quals vull agrair la seva tasca i esforç per assolir aquests objectius compartits. En aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears haurà gestionat una oferta pública de més de 800 places als Serveis Generals de la CAIB”, ha destacat la consellera Cladera.

Les places de la nova oferta pública d’ocupació es distribueixen de la manera següent:
  1. 150 places pertanyen a l’oferta ordinària corresponent a la taxa de reposició d’efectius ordinària.
  2. 203 places pertanyen a l’oferta extraordinària corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.
  3. 65 places corresponen a la promoció interna de l’oferta ordinària, places que no computen als efectes del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició.
Per tant, es tracta de 353 places de lliure concurrència (150 de taxa de reposició i 203 de taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal) i de 65 places de promoció interna adreçada al personal funcionari que ja presta servei, i que per aplicació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa d’aquesta via per progressar en la carrera professional.

Per illes, del total de les places de l’oferta, 345 són a Mallorca, 23 a Menorca, 48 a Eivissa i 2 a Formentera. Per cossos, 315 pertanyen al cos general (83 a superior, 5 a advocacia, 5 a gestió, 14 a administratiu, 147 a auxiliar i 61 a subaltern); i 103 són places per als cossos facultatius (56 per al facultatiu superior, 29 per al facultatiu tècnic, 5 d’ajudant facultatiu, 9 d’auxiliar facultatiu i 4 de subaltern facultatiu).

El còmput global de les places que són objecte de l’oferta pública d’ocupació de 2018 per als Serveis Generals es basa en el nombre d’efectius que s’han de reposar en l’àmbit dels serveis generals i que no poden superar la taxa de reposició per a l’any 2018. 

A més, en aquesta convocatòria, i per primer cop des de l’aprovació de la mesura, es convoquen places que corresponen a la taxa addicional en funció del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. El còmput d’aquestes places es calcula verificant les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017 en l’àmbit dels serveis d’administració i serveis generals.

Així doncs, aquesta taxa d’estabilització serveix a la pràctica per reduir la incidència dels llocs de feina interins en el si de l’Administració de la CAIB. La taxa de cobertura temporal de les places inserides en processos d’estabilització haurà de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 %.
 
En l’oferta pública conjunta de 2014, 2015, 2016 i 2017 per a places de funcionari al servei de la Comunitat Autònoma en l’àmbit dels Serveis Generals, el total de les 395 places es varen oferir d’acord amb la taxa de reposició. En canvi, és de destacar que, només comptabilitzant l’oferta pública de 2018, la xifra de places s’incrementa fins a 418, i gairebé la meitat d’aquestes es deuen a la nova taxa per a l’estabilització de l’ocupació temporal.