LOGO CAIB
29 juny 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

La finca d’Es Canons d’Artà ja forma part del patrimoni natural públic de les Illes Balears. NNota Informativa

Foto de noticia

La finca d’Es Canons d’Artà ja forma part del patrimoni natural públic de les Illes Balears.

La consellera Catalina Cladera, en representació del Govern, ha signat l’operació de compra de la finca, valorada en 6,75 milions d’euros, que s’ha finançat amb càrrec al Fons d’Impuls del Turisme Sostenible.
La finca d’Es Canons, situada entre els nuclis de la Colònia de Sant Pere i de Betlem, al terme municipal d’Artà, ja figura dins del catàleg del patrimoni públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest mateix horabaixa s’ha formalitzat l’acte oficial de compravenda, amb presència notarial. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha exercit la representació del Govern en l’acte de signatura de l’escriptura.

L’operació s’ha tancat per un total de 6,75 milions d’euros, quantitat a la qual s’hi haurà d’afegir el cost de la les despeses inherents a la transacció, taxats en uns altres 20.000 euros. La despesa relativa a aquest projecte s’executarà íntegrament en l’exercici de 2018, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma en curs, i no en dues anualitats com s’havia previst inicialment, fet que ha suposat una modificació en aquest sentit de la distribució del fons per afavorir el turisme sostenible del Pla Anual 2017.

D’aquesta manera, es manté l’import global dels projectes que s’han de finançar amb el fons corresponent a l’anualitat 2018, i es produeix un estalvi per a exercicis futurs d’1,33 milions d’euros (dels 8,1 milions de finançament total previst inicialment, al cost final previst de 6,77 milions), segons els acords aprovats pel ple de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.

La consellera Cladera ha volgut agrair “la disposició a l’acord per part de la propietat”, que ha estat “imprescindible” per dur a bon port l’operació.

La conversió d’Es Canons d’Artà en finca pública de la Comunitat Autònoma era un dels principals projectes inclosos en el Pla Anual 2017 de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible. Aquesta compra cobreix “plenament” un dels objectius que persegueix el Fons de l’ITS, com és la preservació i posada en valor dels espais de gran rellevància ambiental a les Illes Balears”, segons ha afirmat Cladera.

La finca d’Es Canons ocupa una extensió d’unes 150 hectàrees, que van de vorera de mar fins a les primers esculls muntanyencs de la Serra de Llevant, en el municipi d’Artà. La finca conté les anomenades cases Velles, les cases de Betlem i l’antiga caserna militar que fins ara s’ha gestionat com a alberg, segons l’acord existent entre l’antiga propietat i el consistori artanenc. L’edifici principal té més de 700 metres quadrats, mentre que altres dos edificacions sumen en total altres 1.100 metres. Es Canons és Àrea d’Especial Interès des de l’any 2000 i com a tal roman dins la Xarxa natura 2000 que correspon al lloc d’interès Comunitari Muntanyes d’Artà. La ubicació de la finca permetrà la possibilitat connectar-la amb el Parc Natural de Llevant, espai natural públic protegit, de més de 1.400 hectàrees.

Cladera ha destacat “la importància” de l’acord, ja que “permet mostrar a tota la ciutadania a què destinem els recursos que obtenim gràcies al tresor de l’ITS”. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha recordat que “ahir mateix varem acordar destinar uns altres 110,5 milions d’euros a projectes dotats amb fons de l’ITS”, en un fet que suposarà que en els primers dos anys i mig de vigència de l’Impost del Turisme Sostenible s’hauran posat a disposició de les inversions del Fons de l’ITS més de 205 milions d’euros, 30 milions en 2016, 64,6 milions d’euros en 2017 i els 110,5 milions d’euros de 2018.