LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La directora general de Comerç i Empresa presenta el pla de millora del teixit comercial de Ciutadella enmarcat al programa iComerç NNota Informativa

Foto de noticia

La directora general de Comerç i Empresa presenta el pla de millora del teixit comercial de Ciutadella enmarcat al programa iComerç

iComerç cerca dinamitzar i motivar el petit comerç, vertebrar el territori, crear riquesa i fomentar la vida a pobles i ciutats
La directora general de Comerç i Empresa, Pilar Sansó, va presentar ahir a la nit, a l’Ajuntament de Ciutadella el pla de millora del petit comerç del municipi, impulsat des de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). Aquest projecte és una acció emmarcada dins iComerç, un programa de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria que posa al servei dels petits comerciants un instrument d’innovació amb l’objectiu de modernitzar el sector i millorar la competitivitat del comerç de proximitat. L’acte va comptar amb la presència de la regidora de Turisme i Comerç, Noemí Camps, així com de comerciants de la ciutat, tècnics municipals i de l’IDI.

El pla de millora és el resultat d’una jornada estratègica que va tenir lloc amb els petits comerciants de Ciutadella i els tècnics d’iComerç de l’IDI, amb la intenció d’analitzar les fortaleses i les febleses del teixit comercial local. A més de la jornada, també es varen fer enquestes als propietaris. Posteriorment, els tècnics de l’IDI analitzaren les dades obtingudes juntament amb els petits empresaris, i el resultat és el document presentat, que té com a objectiu aconseguir un sector de petits comerços més innovador.

Segons el pla de millora, un dels punts més destacables del teixit comercial de proximitat de Ciutadella és l’harmonia estètica que presenta, molt respectuosa amb l’entorn. A més, un altre aspecte positiu és que l’eix comercial tradicional es troba dins una zona per a vianants. Per una altra banda, l’estacionalitat i la manca de places d’aparcament serien alguns dels punts amb els quals s’ha de treballar per millorar el comerç local.

Els tècnics de l’IDI han establert sis àmbits d’actuació per aconseguir un model comercial de proximitat, professional, dinàmic i responsable: formació i millora dels petits comerços; anàlisi de necessitats a nivell comercial; millora de l’espai urbà; normativa municipal en relació a l’ocupació de la via pública; dinamització i promoció comercial; i sensibilització del consumidor vers la compra local.

Ciutadella compta amb unes 600 activitats comercials minoristes. L’índex comercial de la ciutat és superior a la mitjana de les Illes, ja que se situa en 19,81 comerços per cada 1.000 habitants, enfront del 12,64 de les Balears.

El programa iComerç analitza les particularitats de cada municipi per desenvolupar accions concretes que trobin un equilibri entre la qualitat de l’entorn, dels comerços, de l’espai públic urbà i dels serveis públics. Aquesta dinamització és necessària per motivar el petit comerç, vertebrar el territori, crear riquesa i fomentar la vida al poble. Una trentena de municipis ja s’han acollit a les propostes d’iComerç. A Menorca, els municipis iComerç són Maó, Ferreries, Alaior, Sant Lluís i Ciutadella. El projecte és un pla de comerç tradicional viu, que s’anirà adaptant i completant amb millores contínues, al qual es podran sumar tots els municipis interessats.