LOGO CAIB
Contingut
25 març 2022Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

La consellera Rosario Sánchez reclama una millor consideració de la insularitat en les polítiques europees durant la reunió de la CRPM a Barcelona NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La consellera Rosario Sánchez reclama una millor consideració de la insularitat en les polítiques europees durant la reunió de la CRPM a Barcelona

El Govern de les Illes Balears ha reclamat, davant el buró polític de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes (CRPM), reunit avui a Barcelona, una millor consideració de la dimensió insular a nivell de la Unió Europea (UE), tal com dicta l'article 174 del Tractat de Funcionament de la UE. La consellera  d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha manifestat que aquesta continua sent la principal prioritat política de la presidència de la Comissió de les Illes de la CRPM que encapçala Francina Armengol amb l’objectiu d’avançar cap al desplegament d’una estratègia específica de la UE per als territoris insulars.

La Comissió de les Illes de la CRPM fa temps que reclama a la UE accions específiques a favor de les illes, demanant encetar una reflexió política cap al desenvolupament d'una estratègia específica de la UE per a les illes que tengui en compte les especificitats de les Illes Balears, a més d’aplicar plenament els principis establerts a l'article 174 del TFUE, proporcionant accions concretes i mesures compensatòries per superar els principals reptes als quals s’enfronten les Illes Balears. La CRPM, un organisme que agrupa 160 regions de 24 estats, representant a gairebé 200 milions de ciutadans, va ser creada per defensar els interessos de les zones costaneres europees i actua en favor d’un desenvolupament més equilibrat del territori europeu.

Durant la primera intervenció a la taula sobre cohesió a Europa, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors ha destacat també el treball que està impulsant el president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee, responsable de l'elaboració de l'informe sobre la situació de les illes europees i la cohesió de la UE. L'informe, pendent d’una propera votació a la comissió i al ple del Parlament Europeu, demana el desenvolupament d'una veritable estratègia de la UE per a les illes, amb un enfocament global però tenint en compte també les especificitats de cada conca marina de la UE.

D’altra banda, en el context del Pacte verd europeu, la titular d’Hisenda i Relacions Exteriors ha mostrat el compromís de les Illes Balears amb la UE per a reduir les emissions netes en almenys un 55% d'aquí a 2030 respecte del 1990 per a convertir-se en el primer continent climàticament neutre l’any 2050, tal i com es reflexa al paquet de mesures Fit fot 55 de la UE.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears defensa que s'adopti un règim especial per als territoris insulars en matèria de transport del paquet de mesures Fit for 55 amb l’objectiu de no perdre competitivitat degut als desavantatges propis de la insularitat.

Rosario Sánchez també ha traslladat la satisfacció del Govern per la inclusió del port d’Alcúdia en la Xarxa Transeuropea de Transport en la proposta de la Comissió Europea de revisió del reglament, com s'havia demanat des del Govern. A més, ha defensat la inclusió en aquesta xarxa global de la connexió ferroviària Palma-Alcúdia i Palma-Aeroport, així com la del Port de Ciutadella.

De la seva banda, el director general de Relacions Exteriors del Govern, Antoni Vicens, qui també ha participat al buró polític per debatre el futur de la CRPM, ha destacat la necessitat d’ampliar la xarxa a nous membres per consolidar la visió insular i reforçar el marc de governança a la conca mediterrània amb la implicació de més socis de la riba sud.

En la reunió de la CRPM també han participat Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, qui ha realitzat el discurs de benvinguda, així com Elisa Ferreira, comissària europea de Cohesió i Reformes i Younous Omarjee, president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, entre d’altres.