LOGO CAIB
27 abril 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Finalitzen les obres de neteja i descontaminació del solar de Majorica NNota Informativa

Foto de noticia

Finalitzen les obres de neteja i descontaminació del solar de Majorica

Dins el proper mes es determinarà si tot el solar esta lliure de contaminació
Les grues que treballaven fa gairebé dos mesos al solar de l’antiga fàbrica de Majorica a Manacor han finalitzat avui les seves tasques de neteja i descontaminació després de retirar els dos dipòsits soterrats d’hidrocarburs. L’actual propietària del solar, Anida Operaciones Singulares, SL (Grup BBVA), a través d’Adalmo, ha duit a terme les tasques tal i com dictaminava la resolució d’octubre de 2017 de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, a banda de la retirada de 8.500 tones de residus de construcció i demolició.
 
Ara s’hauran de realitzar les analítiques pertinents dins el proper mes per comprovar que el sòl davall aquests dipòsits no està contaminat, si així fos, l’empresa responsable de la descontaminació seria Majorica, responsable de deixar sense contaminació tot el sòl de la parcel·la. Els indicis apunten a que no hi ha hagut cap fuga, si és confirmés Majorica també és la responsable de cobrir els forats dels dipòsits a més dels altres buits que hi ha encara fruit de les tasques de descontaminació duites a terme al 2014 per Majorica.
 
Per altra banda, Anida Operaciones Singulares ha estat la responsable de retirar i descontaminar els enderrocs de l’edifici així com dels dipòsits que avui s’han acabat de retirar. Cal recordar que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va iniciar una proposta de procés sancionador a aquesta empresa, al febrer de 2018, amb una multa de 150.000 euros per l’incompliment de la resolució d’octubre de 2017, en no haver iniciat el projecte d’execució de les obres de neteja. Aquest procés sancionador va activar que Anida complís amb la resolució i el mes de març s’iniciaven les obres que avui finalitzen.