LOGO CAIB
Contingut
18 juliol 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: Els projectes ratificats a càrrec del fons de l’ITS mantenen una inversió de 250 milions d’euros NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: Els projectes ratificats a càrrec del fons de l’ITS mantenen una inversió de 250 milions d’euros

Els projectes aprovats els darrers anys a càrrec del fons de l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) i que han estat ratificats pel seu finançament amb aquest fons mantenen una inversió global de 250,08 milions d’euros, segons els acords adoptats pel Govern de les Illes Balears i fruit dels acords assolits amb consells i ajuntaments, que s’han presentat els darrers dies amb els governs insulars, per a la priorització d’inversions a les illes davant el context actual i les noves necessitats derivades de la crisi provocada per la Covid-19.

Els acords adoptats impulsen la inversió en actuacions clau com la millora d’infraestructures hidràuliques i de gestió del cicle de l’aigua, la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, la construcció de nou habitatge públicdestinat a lloguer social, el foment de les energies renovables i altres en matèria de transició energètica, l’impuls de la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica, la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural,  la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació, el foment de la desestacionalització i la promoció del turisme sostenible, entre d’altres.

Aquesta inversió global de 250,08 milions d’euros correspon a 155 projectes ratificats a càrrec del fons de l’ITS, els quals inclouen tant els que han estat declarats d’execució estratègica, corresponents al pla anual de l’ITS 2019, com els que provenen dels plans anuals anteriors i s’ha acordat mantenir el seu curs, d’acord amb les condicions previstes als plans anuals respectius i a les resolucions d’aprovació de cada projecte.

La revisió dels projectesprevistos amb el fons de l’ITS i el replantejament de les inversions també inclou l’acord de destinar recursos disponibles d’aquest fons, corresponents a projectes no executats, a accions prioritàries per fer front als efectes de la pandèmia, de caire sanitari, social i econòmic. En aquest sentit, 61,2 milions provinents del fons de l’ITS es destinaran a inversions i despeses que es considerin necessàries per fer front a l’impacte de la pandèmia, emmarcades en el Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

Els projectes no ratificats mitjançant aquests acordsno s'executaran a càrrec del fons de l’ITS en el marc dels plans de anuals en els quals varen ser aprovats, sense perjudici del seu finançament posterior a càrrec d'exercicis futurs o que es mantinguin enguany amb altres vies de finançament. En concret, es posposen 48 projectes. Aquest replantejament de les inversionss’emmarca en l’aplicació del Decret llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.

Aquest decret autoritza el Consell de Govern a destinar els recursos disponibles del fons de l’ITS, de projectes no iniciats, que no hagin generat compromisos jurídics o obligacions de pagament davant tercers o que no es considerin d’execució estratègica, a altres inversions i despeses que es considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i potenciar la recuperació econòmica de les Illes Balears.

* S’adjunta la relació de projectes a finançar a càrrec del fons de l’ITS i dels projectes que no s’executaran a càrrec del fons de l’ITS, a finançar a exercicis futurs.