LOGO CAIB
4 octubre 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els municipis de Menorca coneixen de primera ma el procés de regularització de places interines de Policia Local que impulsa el Govern NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els municipis de Menorca coneixen de primera ma el procés de regularització de places interines de Policia Local que impulsa el Govern

El director de l’Escola Balear d’Administració Pública, Jaime Tovar, es reuneix a Maó amb representants de diversos municipis menorquins
El Govern de les Illes Balears té la voluntat de facilitar al màxim als ajuntaments de Menorca la realització de processos de convocatòries de places de Policia Local als respectius cossos municipals. Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou escenari de possibilitats en matèria de coordinació de les policies locals que ha suposat el Decret Llei 1/2017, el qual permet als ajuntaments de les Illes Balears que tinguin places de la categoria de policia local dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, en un termini de tres anys. Aquest termini acabarà el gener de 2020.

L’objectiu de la mesura és aconseguir eliminar la figura del Policia Local interí en places que s’han de considerar estructurals, i que per aquest motiu haurien de ser convertides en places fixes de funcionari de carrera. Una condició que també ve marcada per la reforma legislativa de la nova llei de coordinació de Policia Local de les Illes Balears, la 11/2017, que valora i pondera l’estabilització de les plantilles i l’arrelament dels agents com a dos dels factors decisius per a la millora del servei públic de policia de proximitat.

A Menorca, fins el moment, només l’Ajuntament d’Alaior ha iniciat el procediment per a la regularització de dues places de Policia Local interí. A la resta de les illes, altres 31 ajuntaments de Balears s’han sumen als processos per convertir en fixes de carrera, places interines de Policia Local, per un total de 111 places. A més d’aquestes, altres 161 llocs de feina dels cossos policials de Palma, Calvià, Capdepera, Artà i Bunyola ja es troben en la darrera fase del procés de concurs oposició unificat, que ha estat coordinat per l’EBAP.

Així, doncs, ja són 272 les places interines de Policia Local que han iniciat el procés per poder-se convertir en places fixes de funcionari municipal. El director de l’EBAP, Jaime Tovar entitat que coordina el procediment, ha expressat la seva “confiança” per que encara es pugui “ampliar la xifra de municipis implicats i de places interines de Policia Local que es puguin estabilitzar”. Aquestes 272 places ja suposen més del 50% de les places interines existents als cossos de policia municipal a Balears.

A la sessió d’avui celebrada a Menorca, hi han participat representants de Maó, Ferreries, Sant Lluís i Es Castell, regidors, secretaris municipals i caps de Policia Local que han conegut de quina manera el Govern pot ajudar a les convocatòries respectives d’aquestes places, a través d’un procés conjunt com el que s’ha dut a terme per a la cobertura de 161 llocs de Policia Local als cossos dels cinc ajuntaments mallorquins ja esmentats.

De cara a la posada en marxa del segon procés unificat, el Govern treballa amb una previsió de calendari que permetria iniciar el proper mes de novembre la tramitació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la convocatòria i gestió del procés selectiu i poder afrontar a principis de 2019 l’aprovació i publicació de les bases i l’inici del procés de concurs oposició.