LOGO CAIB
Contingut
18 desembre 2017| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà pacten amb el Govern l’inici d’un procés extraordinari per estabilitzar 162 places interines de Policia Local NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà pacten amb el Govern l’inici d’un procés extraordinari per estabilitzar 162 places interines de Policia Local

La signatura de l’encomana de gestió en favor de l’Escola Balear d’Administració Pública ha comptat amb la presència de la consellera Catalina Cladera així com de representants dels cinc municipis. Aquest procés està emmarcat en el Decret-Llei 1/2017 impulsat pel Govern, que permet fer aquests processos de concurs oposició per estabilitzar la situació de les més de 500 places interines de policies a Balears

El Govern, a través de l’EBAP, organitzarà el procediment selectiu per a triar 162 places de funcionari de carrera per a dotar els cossos de la Policia Local de Palma, Calvià, Bunyola, Artà i Capdepera. Aquestes 162 places suposen, en la pràctica, el 30% del total d’interins que es pretén estabilitzar. Aquest procediment servirà per convertir en places fixes de carrera totes aquells llocs de feina que ara estan dotats i ocupats amb caràcter interí en els cossos de policia d’aquests cinc ajuntaments, dins del procés que impulsa el Govern per estabilitzar places interines a les Administracions Públiques.

Avui s’ha celebrat l’acte de signatura de l’encomana de gestió entre el Govern, representat pel director de l’EBAP, Jaime Tovar, i els municipis esmentats. Tot i ser una competència municipal, la Llei 4/2013 de coordinació de policies locals de Balears, acabada de modificar aquest mateix mes al Parlament, atribueix al Govern potestat en temes de formació, selecció, promoció i mobilitat del personal de Policia Local; i la mateixa norma ja preveu la figura de l’encomana de gestió en favor de la comunitat Autònoma per a la convocatòria de processos selectius coordinats, com és el cas actual.

D’aquesta manera els cinc ajuntaments poden treure a concurs-oposició totes aquelles places interines que han estat relacionades en les respectives Ofertes Públiques d’Ocupació –fins al 90% de les existents-, tant pel que fa a la de 2017, com les dels anys anteriors que no havien estat executades. Del total de 162 places, 96 són pel cos de Policia Local de Palma, 51 pel de Calvià, 9 seran per a Capdepera, 3 per Bunyola i altres 3 per Artà, sempre d’acord amb les respectives ofertes públiques elaborades per cada municipi.
L’objectiu del Govern no és altre que el de “millorar la qualitat del servei que presten les policies locals al ciutadà”, ha refermat la consellera Cladera, que ha recordat “el mandat de la nova Llei per una major proximitat i l’estabilització de les plantilles”. Un mandat que suposa “canviar el procés d’accés als cossos, eliminant el concepte d’interinitat, i potenciant la contractació de personal fix de carrera a cada municipi, per reforçar l’arrelament i el coneixement del medi immediat dels agents”.
Amb aquest procés de regularització de l’interinitat dins dels cossos de Policia Local de Balears, el Govern “ha entrat a solucionar un problema que s’ha generat d’ençà 2005”, segons Cladera, i que ha ocasionat la contractació d’agents interins en condicions laborals inferiors a les que tenen els funcionaris de carrera.
L’encomana de gestió habilita l’EBAP a l’aprovació i publicació de les bases respectives, prèviament consensuades amb cadascun dels cinc municipis; l’organització de tot el procés selectiu, des de la recepció i gestió de la documentació dels sol·licitants, la resolució de conflictes i la publicació de llistes definitives; la determinació dels tribunals qualificadors; l’organització de les proves, atesos els temaris i exercicis així com la seva correcció; i la notificació dels destins d’aquells aspirants que hagin superat satisfactòriament el procés.

Per la seva banda els cinc ajuntaments esmentats ja han aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació, tant les dels anys anteriors com la procés extraordinari motivat pel Decret llei 1/2017 del Govern, que habilita un període de tres anys per a la realització de procediments de regularització de les plantilles de Policia Local a Balears que disposin de places dotades i ocupades interines, amb la intenció de reduir aquest sistema de contractació, i de substituir aquestes places per altres de funcionaris fixes de carrera.

Els ajuntaments hauran de col·laborar amb l’elaboració dels continguts de la prova de coneixement del terme municipal i de les ordenances respectives de cada localitat. D’igual manera els ajuntaments hauran de nomenar els aspirants que aconsegueixin superar les proves, i avaluar-los durant el corresponent període obligatori de pràctiques, que serà previ al nomenament definitiu.

 “La nostra voluntat”, ha dit la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, “és que tots els municipis amb agents interins als seus cossos de policia municipal puguin convertir les places estructurals interines en places fixes de carrera”. De fet, altres municipis, com Eivissa, Sant Antoni i Ses Salines també han iniciat els processos de regularització de personal. Actualment un 20% dels 2.600 agents i oficials que conformen les plantilles de policies locals de Balears són interins.