LOGO CAIB
Contingut
29 desembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

Els Agents de Medi Ambient conclouen l’inventari de camps de tir al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els Agents de Medi Ambient conclouen l’inventari de camps de tir al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana

S’han detectat set espais inactius i un d’actiu, on s’ha aixecat acta de denúncia

El servei d’Agents de Medi Ambient ha localitzat set camps de tir inactius i un d’actiu en l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Aquest inventari s’emmarca en els Plans de Vigilància de 2019 i 2020 en aquest espai natural protegit i s’ha duit a terme tenint en compte el Pla Director de Residus Perillosos de les Illes Balears.

Set dels vuit camps de tir inventariats es troben en finques de titularitat privada mentre que el darrer es troba en terrenys públics. Els tipus de residus presents a tots els camps de tir són: plats trencats emprats per concursos de tir, tacs de plàstic procedents dels cartutxos i plom de la munició utilitzada. En dos d’ells s’hi ha detectat, a més, altres tipus de residus domèstics.

El setembre de 2019, els Agents ja van aixecar acta de denúncia sobre l’únic d’aquests camps de tir que es trobaven actius. Actualment, ja s’ha presentat un Pla de neteja que està pendent del vist-i-plau de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

Els camps de tir poden generar impactes sobre les aigües subterrànies, la vegetació i la fauna. Els riscos potencials d'aquesta activitat estan associats al plom de les municions i als hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) presents en els plats. Així mateix, d'acord amb el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, els camps de tir són activitats potencialment contaminants del sòl.

Els posseïdors actuals dels residus són els titulars de les parcel·les, i per tant els responsables finals de la retirada i gestió adequada dels mateixos.