LOGO CAIB
9 juliol 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El servei Renda Àgil 2017 ajuda a fer la declaració de la Renda a prop de 9.400 persones a Balears, un 28% més que l’any passat NNota Informativa

Foto de noticia

El servei Renda Àgil 2017 ajuda a fer la declaració de la Renda a prop de 9.400 persones a Balears, un 28% més que l’any passat

La incorporació de Calvià i l’alça generalitzada a la majoria de municipis expliquen l’increment de contribuents atesos i de declaracions fetes a través d’aquest sistema d’ajuda que presta el Govern a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
9.000 declaracions realitzades i prop de 9.400 persones ateses. Aquest és el balanç del servei Renda Àgil 2017, de l’ATIB, que ha facilitat el tràmit de presentació de la declaració de l’IRPF a Balears per 22è any consecutiu. Enguany s’ha prestat servei per cita prèvia a les 17 oficines de l’ATIB a Balears, amb una capil·laritat que ha arribat fins a 37 municipis als quals s’hi han desplaçat els tècnics de l’ATIB durant el mes i mig que ha durat la campanya.

Calvià ha estat el municipi on s’han realitzat més declaracions, 1.359. El fet que enguany hagi estat el primer any que els contribuents d’aquest municipi s’han pogut beneficiar del sistema Renda Àgil del Govern ha estat una de les causes de l’increment de la demanda general del servei, que ha crescut de l’ordre del 28% en persones ateses i del 26,3% en declaracions realitzades respecte l’any passat.

Però no ha estat la única causa. La majoria de municipis han vist créixer el nombre de declaracions realitzades, en un efecte més acusat “pels municipis més allunyats de les oficines centrals d’hisenda”, segons ha destacat la consellera Catalina Cladera.

Cladera i la directora de l’ATIB, Maria Antònia Truyols, han presentat les dades més rellevants del Renda Àgil 2017, una iniciativa del Govern que s’ha allargat des de mitjan maig fins el 2 de juliol, i que ha permès els ciutadans que ho han cregut oportú concertar cita telefònica per ser ajudats a emplenar els impresos de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

Després de Calvià, Ciutadella ha estat la localitat amb major nombre de declaracions realitzades, amb 1.255, seguida de Capdepera, amb 915 i Formentera, on se n’han fetes 693. Cladera ha destacat que el servei ajuda a evitar “l’exclusió tributària de gran part de la població de les Illes Balears”, tot i que el Renda Àgil és un sistema complementari al que ofereix l’Agència Tributària de l’Estat (AEAT), tant de forma presencial com de manera telemàtica a través d’aplicacions web.

 
Altres novetats en els serveis que ofereix l’ATIB: el carter virtual d’avisos.

Cladera i Truyols han aprofitat per a recordar que l’ATIB  ja té en marxa el nou sistema del carter virtual per rebre els avisos de pagament de manera telemàtica; una comunicació sense paper que facilita el tràmit del pagament dels tributs locals, centralitzada a la pàgina web de l’ATIB, i disponible les 24 hores del dia mitjançant qualsevol dispositiu amb accés a internet.

L’ATIB ja ha enviat prop de 240.000 avisos per correu, amb el codi d’accés corresponent a cada contribuent. Els ciutadans dels municipis que tenen acord amb l’ATIB per la gestió dels seus tributs municipals (Béns immobles, Residus sòlids urbans, Impost de matriculació de vehicles...) ja poden visitar el seu carter virtual, en una àrea privada del web ATIB, al qual s’hi pot accedir amb la introducció del DNI i d’un codi alfanumèric, personal i intransferible per a cada contribuent.

En aquest apartat privat el contribuent hi trobarà els avisos de pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques o les taxes municipals. I podrà fer-ne el pagament per via telemàtica o imprimir el rebut corresponent i fer el pagament presencial a entitat bancària.

Si no s’accedeix al carter virtual, també es pot obtenir el rebut corresponent de forma presencial a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB i també al lloc web www.atib.es , el qual ofereix altres tres vies alternatives (amb l’avís de pagament de l’exercici anterior, a la carpeta fiscal si es té certificat digital reconegut per l’ATIB i a través del sistema de consultes i suggeriments per correu electrònic).

Durant el pròxim mes de setembre es repetirà l’enviament dels codis, i posteriorment també es trametran els rebuts com fins a la data. Aquest serà el darrer període de liquidació en què s’enviaran rebuts per correu, ja que es preveu la implantació definitiva del carter virtual d’avisos en 2019.
Cladera ha destacat alguns dels avantatges que suposa el carter virtual: “amb el carter virtual simplificam el fet del pagament de tributs,  establim un mecanisme més còmode i segur i refermam el mandat de l’administració electrònica”. El carter virtual ja està en funcionament per als contribuents de Palma, i en aquest pròxim període de pagament s’estendrà a la resta de municipis de Balears amb conveni amb l’ATIB.

D’altra banda, a partir de l’11 de juliol s’estableix la modalitat de cita prèvia per ser atès a les oficines de l’ATIB. La cita es pot demanar per internet, a www.atib.es, i per telèfon: 971 678 404. El registre d’entrada no exigirà cita prèvia.

I la darrera novetat de gestió de l’ATIB és l’eliminació dels impresos per autoliquidació d’impostos i taxes autonòmiques. A partir de l’11 de juliol els impresos deixaran de tenir utilitat, i tots els models d’autoliquidació i liquidació gestionats per l’ATIB s’hauran de complimentar des de la plana web ATIB. El disseny dels codis de barres permetrà fer pagaments directament des dels caixers automàtics i disminuir d’aquesta manera l’operativa a través del mostrador de les entitats financeres.