LOGO CAIB
Contingut
7 abril 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

COVID-19: El Parlament ratifica per unanimitat el Decret Llei que permet ajornar sense interessos el pagament de deutes tributaris i amplia els terminis de declaració de diversos imposts NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Parlament ratifica per unanimitat el Decret Llei que permet ajornar sense interessos el pagament de deutes tributaris i amplia els terminis de declaració de diversos imposts

La consellera Sánchez defensa la “responsabilitat social” del Govern en la resposta a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears ha validat avui per unanimitat el Decret llei 5/2020 de mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, aprovat pel Consell de Govern el 27 de març, amb el qual, entre d’altres mesures, es possibilita l’ajornament sense cobrament d’interessos de demora del pagament de deutes tributaris i s’amplien en un mes addicional els terminis de declaració de diversos imposts a les Balears.

Així mateix, aquest decret llei estableix l’exempció temporal de totes les taxes portuàries per a les embarcacions de passatgers i transport rodat que operen als ports de competència autonómica, gestionats per Ports de les Illes Balears, per garantir el tràfic marítim que fa possible el transport de mercaderies, i també estableix diverses mesures per a facilitar i afavorir la tramitació telemàtica de procediments tributaris davant l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha defensat aquest decret llei de mesures a l’àmbit tributari com a mostra de la “responsabilitat social” amb la qual actua el Govern de les Illes Balears davant l’actual situació d’emergència sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials, juntament amb altres mesures “de protecció de les empreses els treballadors i treballadores i els seus llocs de feina”.

“Possibilitam l’ajornament sense interessos de deutes tributaris”, ha destacat. En aquest sentit, el decret estableix que no s’exigirà el pagament dels interessos moratoris corresponents als tres primers mesos dels ajornaments o fraccionaments de deutes tributaris dels imposts sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions.

Aquests tres mesos s’apliquen als ajornaments i fraccionaments que estableixi l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb ocasió de les sol·licituds de les persones o entitats interessades, a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, el passat 28 de març, i fins a l’acabament de la declaració d’estat d’alarma o de les possibles pròrrogues d’aquest.

A més, s’amplia en un mes addicional el termini per presentar les declaracions de les liquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de les autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions. En circumstàncies normals, les declaracions de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’han de presentar en un mes, i les de successions i donacions en sis mesos.
 
D’aquesta manera s’amplia en un mes en els casos en què el termini finalitzi a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i abans del dia 1 de maig de 2020. Així mateix, el decret llei estableix diverses mesures per ampliar i afavorir la tramitació telemàtica de procediments tributaris davant l’Agència Tributària de les Illes Balears.

INJECCIÓ DE LIQUIDITAT A PIMES I AUTÒNOMS

Durant la seva intervenció, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors ha  recordat que el Govern ja ha posat en marxa altres mesures per a protegir les empreses, els autònoms i els llocs de feina a les Balears. En aquest sentit, ha destacat que es va activar, “de forma immediata i de la mà dels agents socials i econòmics”, la línia extraordinària d’ajudes entre el Govern i la societat de garantia recíproca ISBA per a injectar liquiditat a pimes i autònoms que es veuen afectats pels efectes d’aquesta crisi.

Aquesta línia, amb un finançament inicial de 50 milions d’euros, ampliable en funció de les necessitats, s’ha ampliat a 75 milions, tal com va aprovar el Consell de Govern divendres passat. Fins ara  s’estan tramitant més de 650 sol·licituds per import de més de 68 milions. “Per contextualitzar i posar en valor aquesta dada, cal tenir en compte que, en circumstàncies normals, ISBA gestiona unes 800 operacions durant tot l’any”, ha explicat.

Rosario Sánchez també ha informat que “en només dues setmanes, ISBA ja ha aprovat més de 80 operacions de finançament, per valor d’11 milions”, i ha aprofitat per “reconèixer l’esforç i el ritme de feina per a facilitar al màxim i agilitzar tota la tramitació i els acords necessaris perquè aquest finançament estigui a l’abast de les pimes i els autònoms de les Illes”.

”A més, en paral·lel, també treballam i preparem accions per a la posterior fase de recuperació econòmica, i en aquest sentit, defensam, com ja ha demanat la presidenta al president del Govern d’Espanya, la necessitat de posar en marxa un pla especial de protecció del sector turístic a les Balears”, ha afegit la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.