LOGO CAIB
Contingut
9 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El nou servei d'autobús de Mallorca inclourà una flota amb el 95% de vehicles nous i el 93% no contaminants NNota Informativa

Foto de noticia

El nou servei d'autobús de Mallorca inclourà una flota amb el 95% de vehicles nous i el 93% no contaminants

CTM ha resolt avui la proposta d’adjudicació de les noves concessions d’autobús per carretera 2019-2026
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, han informat avui de la proposta de resolució del concurs de les noves concessions del servei d’autobús per carretera de Mallorca. Amb la proposta d’adjudicació que ha fet avui la Mesa de contractació del Consorci de Transports de Mallorca, es podrà disposar d’un servei que destaca per incorporar vehicles nous i no contaminants a la pràctica totalitat de la flota, més freqüències, noves connexions i millor atenció i servei a l’usuari.
 
El projecte de serveis va definir tres zones a l’illa de Mallorca; Ponent, Nord i Migjorn/Llevant. Per afavorir la participació de la petita i mitjana empresa i fomentar la concurrència, els Plecs limitaven l’adjudicació d’un màxim d’un lot a una mateixa empresa.
 
La mesa de contractació del Consorci de Transports de Mallorca, entitat responsable de la gestió del servei i convocant del concurs, ha fet avui la valoració tècnica i econòmica de cada una de les 25 ofertes presentades i ha resolt elevar les següents propostes d’adjudicació per a cada un dels lots:

Lot 1, Zona Ponent: Transabús balear, SLU
Lot 2, Zona Nord: Empresa Martín, SA (Grupo Ruiz)
Lot 3, Zona Migjorn/Llevant: Barcelona Transport , SL (Caldentey -Sagalés)
 
A partir d’ara s’obre un període de 15 dies perquè aquetes empreses prsentein tota la documentació. Serà el consell d’administració de CTM el que resoldrà l’adjudicació definitiva.
 
Després, les futures empreses operadores tindran un mínim de sis mesos entre la signatura del contracte i el començament del servei. Es preveu que les noves concessions podran començar a funcionar dins 2019.

Els contractes de concessió de servei públic tendran una durada de 10 anys, ampliables uns altres 5. I el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs).
 
Millores del servei
En la valoració tècnica s’han considerat, entre d’altres, les següents millores com la introducció de més vehicles de gas natural i elèctric o l’ampliació de la flota mínima de nova adquisició.
 
En aquest sentit cal destacar que en les seves ofertes les empreses licitadores han proposat moltes millores que significaran encara més beneficis pels usuaris i el medi ambient de Mallorca.

Es poden destacar els següents:
 
Renovació gairebé total de la flota. Dels 220 busos de la flota proposada, 208 són nous. Això suposa un 95% de la flota nova.

Gairebé desapareix el dièsel com a combustible del transport públic interurbà a Mallorca. Del total de la flota, 205 són vehicles amb propulsió sostenible, el que representa el 93%. D’aquests, 185 són de Gas natural comprimit (84%), 9 són 100% elèctric (4%), 9 són Híbrids-elèctrics (4%) i 2 vehicles son Híbrids GNC (1%)

Per a garantir els transbordaments a les principals parades d’enllaç hi haurà eines informàtiques i personal informador a peu de parada.
També es disposarà de tomes USB i WIFI gratuït als busos.
 
Eixos Principals del nou model de Transport regular per carretera de Mallorca previstos en el projecte
1. Canvi en la gestió
El nou model de contractació permetrà que el CTM  (que és l’Administració contractant) dissenyi directament l’oferta de servei, vetllant sempre per l’interès públic.  Això assegura una configuració de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori i donar resposta a les noves necessitats de mobilitat a l’illa.
2. Millora de l'oferta
Increment de més del 50%  de l’oferta de freqüències
Es passa de 10,9 milions a 16,5 milions quilòmetres anuals recorreguts, que representa un increment del 51% respecte de la situació actual.
Es passa de 360 mil a 550 mil freqüències anuals,  que representa un increment del 53% respecte de la situació actual.
Més amplitud horària i horaris estables
Hi haurà els mateixos horaris tot l’any (suplementats a l’estiu) i horaris ampliats a primera i darrera hora del dia per atendre les necessitats de treballadors.
Itineraris més directes per guanyar competitivitat respecte del vehicle privat, el que es tradueix en un estalvi de temps. Es poden guanyar entre 10 i 25 minuts segons el cas.
Millora de les connexions
Garantia de transbordaments amb la creació de les parades d’enllaç. Les principals seran Palma, Inca, Manacor, Santa Ponça, Alcúdia, Portocristo i Campos.
Noves connexions: 3 exemples.
Nova connexió de Sa Pobla i Muro amb les zones turístiques de la Badia d’Alcúdia (Platja d’Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort) amb un bus cada hora de mitjana, d’abril a octubre. Pensada per a residents que treballen o estiuegen a la zona turística.
Nova connexió entre Manacor, Felanitx i Campos, que ara no existia o tenia molt poca oferta. Hi haurà una connexió amb cadència horària.
Es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa).
Es garanteix  la capacitat suficient dels busos
Es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18m) a les línies de més demanda. A dia d’avui, la major part de la flota és de 12-13m.
Renovació de la flota incorporació de busos menys contaminants:
El 95% de la flota estarà formada per busos nous i el 93% es mouran amb energies no contaminants.
Millora de l’accessibilitat
La incorporació d’una part important de la flota amb pis baix (busos urbans o Low Entry) facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 65% de la flota tindrà accés amb pis baix.
El reforç de la senyalització interior, tant visual (pantalles) com sonora (megafonia), permetrà a les persones amb discapacitat visual o auditiva saber quina és la propera parada, així com rebre altres informacions rellevants del servei.
 
3. Nou sistema tarifari
S’estableix un nou sistema tarifari articulat amb una targeta moneder que va minvant el preu de cada salt a mesura que se’n van sumant. De manera que qui més viatja en un mes, menys paga.
 
És un sistema que en el qual no adquireixes salts predeterminats sinó que únicament anirà descomptant la distància recorreguda, amb una doble validació a l’entrada i a la sortida de l’autobús.