LOGO CAIB
11 de abril de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El nou Pla d’Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de les Illes Balears preveu inspeccions més exhaustives NNota Informativa

Foto de noticia

El nou Pla d’Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de les Illes Balears preveu inspeccions més exhaustives

En un mes s’aprovarà el Programa Anual 2018 que desenvoluparà el Pla
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha aprovat el Pla d'Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-2019, que inclou la realització d’inspeccions més exhaustives que permetin detectar si es duen a terme trasllats de residus amb la Unió Europea contraris a la norma. El nombre i lloc d’aquestes inspeccions, que es calculen sobre la base del nombre de gestors i de la quantitat de residus, es detallaran en el Programa Anual de 2018, que s’aprovarà previsiblement el mes que ve, i per la redacció del qual el Pla, que s’ha publicat al BOIB aquest dissabte dia 7 d’abril,  és una passa prèvia necessària i d’obligació normativa.
 
L’increment d’inspeccions, que duran a terme els Agents de Medi Ambient i el SEPRONA, juntament amb els tècnics del servei de residus, i que faran als molls comercials i als gestors de residus, és una de les exigències dels reglaments relatius als trasllats de residus del Parlament i el Consell europeus, els quals pretenen també unificar la normativa de tota la Unió Europea. Aquesta homogeneïtzació té com a finalitat organitzar i regular la vigilància i el control dels trasllats de residus entre estats de la Unió Europea, la qual cosa és competència del Govern balear, i entre aquests i tercers països, que és competència del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. D’aquesta manera, es pretén que des del territori de la Unió es contribueixi a la preservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient i de la salut humana.
 
El Pla d’Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de les Illes Balears (2017-2019) es desenvoluparà en el Programa Anual de 2018 i en el Programa Anual de 2019. Es preveu que el Pla d’Inspecció es revisi, com a mínim, cada tres anys, tot i que es pot actualitzar quan escaigui. En la revisió s'avaluarà la mesura en la qual s'hagin aplicat els objectius i altres elements del Pla d'Inspecció.