LOGO CAIB
Contingut
29 agost 2018| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern puja fins a 7,4 milions les ajudes de lloguer i amplia als 900 euros mensuals el límit per accedir-hi NNota Informativa

Foto de noticia
Es poden presentar les sol·licituds a partir del 31 d'agost i fins al 30 d' octubre

El Govern puja fins a 7,4 milions les ajudes de lloguer i amplia als 900 euros mensuals el límit per accedir-hi

Hi ha una línia específica per als joves, que poden obtenir fins al 50 % de l'import del lloguer
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui la convocatòria d’ajudes de lloguer 2018, que es posa en marxa aquest divendres, dia 31 d’agost, i que s’estendrà durant gairebé dos mesos, fins al 31 d’octubre.
 
El conseller ha anunciat que enguany es destinarà un total de 7,4 milions a les ajudes de lloguer: 6 milions procedents de fons estatals —en compliment del Conveni d’Habitatge 2018-2021 subscrit el passat dia 2 d’agost entre el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el conseller Pons— i altres 1,4 milions de fons propis de la Comunitat Autònoma.
 
La principal novetat de la convocatòria d’ajudes de lloguer de 2018, a més de l’importantíssim increment de pressupost, és que s’amplia fins a 900 euros el límit de l’import del lloguer per poder beneficiar-se de les ajudes. També es fixa un límit d’ingressos més flexible d’ingressos per a les famílies nombroses i les que tinguin algun membre amb discapacitat per poder accedir a les ajudes.
 
 
El conseller ha assegurat que la nova convocatòria d’ajudes consolida una tendència iniciada a l'inici d’aquesta legislatura d’increment progressiu tant del pressupost destinat a les ajudes com del nombre de beneficiaris. Igualment, el conseller ha ressaltat que les condicions de la convocatòria també han millorat progressivament per arribar a com més persones millor, amb l'adaptació als preus de lloguers més alts a les Illes Balears, i també per posar les coses més fàcils a col·lectius específics amb més dificultats, com ara els joves.
 
Quant a l’increment pressupostari, per a 2018 s’han multiplicat per cinc els fons que es varen destinar a ajudes de lloguer el 2015.
 
El 2015, any en què les ajudes de lloguer foren gestionades per l’anterior Govern, els beneficiaris foren 730 persones i la quantitat que es destinà a les ajudes de lloguer va ser d’1,4 milions.
 
En la darrera convocatòria d’aquesta legislatura, la de 2017, els beneficiaris foren ja 2.606 i la quantia de les ajudes de 4,7 milions. Ja el 2016 es va augmentar a 2,6 milions en ajudes i fins a 1.398 el nombre de beneficiaris.
“En dos anys ja vàrem triplicar l’import de les ajudes de lloguer i els beneficiaris, i ara, per a la convocatòria de 2018, feim un grandíssim bot quantitatiu i qualitatiu en les ajudes, que suposarà multiplicar per més de cinc (5,19) el pressupost. Un increment del 419 % respecte del 2015 i del 55 % respecte de les ajudes de l’any 2017”, ha explicat el conseller. “Aquesta quantitat ens permetrà arribar a més de 3.000 llars, que obtindran ajudes per pagar el lloguer”, ha afegit Marc Pons.
 
Ajudes per a lloguers de fins a 900 euros
 
Per a la convocatòria de 2018, hi podrà haver ajudes per a sol·licitants amb lloguers de fins a 900 euros a totes les Illes.
 
L’Estat ha acceptat, a petició de Balears, introduir una excepcionalitat per a incrementar la possibilitat de pagar ajudes per a lloguers de fins a 900.
 
Per a la convocatòria de 2018, es pagaran amb fons estatals, com en les convocatòries anteriors, totes les ajudes per a lloguers de fins a 600 euros, però també s’hi pagaran per a lloguers de fins a 900 euros a residents en municipis que tenguin un preu mitjà de lloguer de 900 euros o més.
 
Per als municipis de les Illes on el preu de lloguer mitjà és inferior a 900 euros (i on un lloguer d’entre 601 i 900 euros no tendria ajuda estatal), el Govern balear ha decidit destinar 1,4 milions d’euros per tal de poder assumir el cost d’aquestes ajudes.
 
 
Al conjunt de les Illes Balears, fruit de l’esforç conjunt del Govern balear i de l’Estat, totes aquelles persones que amb determinats ingressos (no superiors a 22.558 euros anuals amb caràcter general) tenguin un lloguer de fins a 900 euros podran sol·licitar també l'ajuda per pagar el lloguer.
 

Condicions per accedir a les ajudes i característiques
 
Per a la ciutadania en general, l’ajuda és del 40 % del preu del lloguer, amb un límit màxim de 4.000 euros anuals i de 330 euros mensuals.
 
Hi ha una línia específica per als joves de fins a 35 anys. En aquest cas, l’ajuda és del 50 % del lloguer fins als 600 euros i del 30 % entre els 601 i 900 euros, amb un màxim anual de 4.300 i 360 euros mensuals.
 
Podran tenir també la mateixa ajuda per pagar el lloguer els majors de 65 anys.
 
El límit d’ingressos dels llogaters integrants del nucli familiar a l’efecte de determinar la sol·licitud, també amb caràcter general, no pot superar tres vegades l’IPREM, 22.558,77 euros (7.519,59 € x 3).
 
Enguany s’han introduït condicions més flexibles per a determinats nuclis familiars. Així, en de família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, aquest límit ha de ser igual o inferior a quatre vegades l’IPREM (un límit d’ingressos de 30.077 euros), i fins a cinc vegades per a famílies nombroses especials o persones amb major discapacitat (un límit de 37.596 euros).
 
Altres condicions per obtenir les ajudes:
 
— S’atorguen amb efectes retroactius des del gener de 2018.
— Ha de constar la constitució de la fiança a l’IBAVI.
— Són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d’emancipació (RBE), amb deduccions del lloguer corresponents al programa de renda adaptada o amb d’altres concedides per la CAIB o una altra administració.
 
No es consideren afectats els supòsits excepcionals en què els serveis socials de la CAIB aporten uns complements per al pagament del lloguer a beneficiaris en situació d’especial vulnerabilitat.
 
Es pot obtenir tota la informació sobre la campanya al 900 780 000 o a habitatge.caib.es.

Cal recordar que el Conveni d’Habitatge signat el dia 2 d’aquest mes entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Foment garanteix l’aportació estatal de 34,6 milions, i suposa assegurar 84 milions per a polítiques d’habitatge a les nostres Illes per als propers quatre anys.
 
A la quantitat de 34,6 milions que incorpora el Govern central en el Conveni d’Habitatge 2018-20121, se sumen els 50 milions del Pla d’Habitatge de les Illes Balears que inclou, entre d’altres mesures, la construcció de 511 nous habitatges de protecció oficial.