LOGO CAIB
Contingut
9 abril 2019| <9ªL> Conselleria de Presidència

El Govern ja ha abonat 30,4 milions d’euros en ajuts i actuacions de reparació de danys produïts per les inundacions del Llevant NNota Informativa

Foto de noticia
Els ajuts abonats a particulars, empreses i ajuntaments afectats sumen 11,27 milions i s’ha tramitat el pagament de 19 milions en reparació de danys d’infraestructures

El Govern ja ha abonat 30,4 milions d’euros en ajuts i actuacions de reparació de danys produïts per les inundacions del Llevant

S’ha actuat en 172 quilòmetres de torrents de la comarca del Llevant, s’han reparat 26,5 quilòmetres de murs i s’han retirat 2.200 tones més de residus
El Govern de les Illes Balears ha tramitat el pagament de 30,49 milions d’euros en ajuts per a particulars, empreses i ajuntaments afectats i en actuacions de reparació de danys i d’infraestructures públiques per pal·liar els danys produïts per les inundacions del 9 d’octubre passat a la comarca del Llevant de Mallorca. En total, la quantitat ascendeix a 30.496.227 euros, segons dades de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears.
 
D’una banda, el Govern ja ha resolt prop de 1.000 expedients de pagament d’ajuts a particulars i empreses a través de les diverses línies habilitades, així com l’abonament de les subvencions concedides als ajuntaments dels municipis afectats, per un import global d’11,27 milions d’euros.  A més, s’han tramitat el pagament de més de 19 milions en actuacions de reparació de danys a infraestructures i zones de competència autonòmica.
 
En concret, els expedients resolts de pagament d’ajuts a particulars i empreses arriben actualment a 957 i suposen una quantia de 8.006.738 €. Aquest import es desglossa de la manera següent: 3.351.870 € pagats a empreses (2.200.755 € a comerços i 1.151.115 € a indústries); 1.642.000 € de la línia d’ajuts per a habitatges; 1.542.508 € per a vehicles; 1.206.000 € per a les prestacions d’urgència social, i 264.000 € dels ajuts per defunció.
Pel que fa a les ajudes per a les explotacions agràries, en els propers dies s’abonaran les primeres 20 ajudes resoltes, per un valor d’uns 100.000 euros.
 
L’import dels ajuts pagats se suma als 3.270.174 € aportats pel Govern de les Illes Balears als ajuntaments dels municipis afectats (Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, Son Servera i Manacor), mitjançant un acord aprovat el mes de desembre passat, per a la reparació del 25 % dels danys declarats en infraestructures, equipaments o instal•lacions i serveis de titularitat municipal, de manera que la quantia global dels ajuts atorgats és d’11.273.912 €.
 
Pel que fa a les subvencions als ajuntaments, el gruix dels 3,27 milions correspon a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per un import de 2.760.471 €. L’altre mig milió es distribueix entre els ajuntaments dels altres quatre municipis de la manera següent: Artà (237.905 €), Capdepera (116.666 €), Son Servera (103.464 €) i Manacor (48.667 €).
 
En relació a les actuacions de reparació de danys en infraestructures públiques de competència autonòmica, des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha tramitat el pagament de 19,05 milions d’euros, quantia destinada a diverses actuacions de restitució dels torrents i camins rurals de la comarca del Llevant o en la gestió de residus.
 
En aquest sentit, ja s’ha actuat en 172 quilòmetres de torrents i s’han reparat 26,5 quilòmetres de murs amb una superfície de més de 14.000 metres quadrats –en una actuació de restitució dels torrents pressupostada en 25,5 milions d’euros¬- i s’actua en la restitució dels camins rurals de les muntanyes de la península de Llevant ¬–amb un pressupost de 2,5 milions-, de la qual ja s’ha executat un 70-80% de les obres.
 
A més, s’han retirat 2.200 tones de residus, de les quals més de 2.000 de materials de construcció i demolició i la resta, de residus voluminosos i pneumàtics, equips elèctrics i electrònics, electrodomèstics i materials que contenen amiant.  Aquesta quantitat de tones retirades s’ha de sumar a les 4.500 tones que ja es varen retirar pocs dies després de la torrentada, els 13 i 14 d’octubre.
 
Beneficis fiscals en l’IRPF, l’IBI i l’IAE per als afectats que hagin rebut ajudes
 
Pel que fa als beneficis fiscals, les mesures establertes pel Govern de les Illes Balears i pel Govern de l’Estat suposen que els contribuents que han rebut ajudes públiques —estatals, autonòmiques o locals— per pal•liar els danys produïts per les inundacions al Llevant poden aplicar exempcions i deduccions.
 
No han de tributar l’IRPF en el cas de rebre ajuts per l’import del cost de la reparació dels danys. En el cas que els ajuts superin el cost de la reparació, només s’ha de declarar aquesta part, a la qual, a més, s’ha d’aplicar una deducció autonòmica incorporada pel Govern de les Illes Balears en els pressuposts.
 
A més, les persones o empreses perceptores d’ajuts poden aplicar altres beneficis fiscals, com les exempcions de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de les taxes de trànsit, i les empreses i les explotacions agràries es poden beneficiar d’una reducció de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 
L’Agència Tributària de  les Illes Balears disposarà de personal de reforç a Sant Llorenç des Cardassar durant aquesta campanya de renda per fer tasques d’assessorament i ajuda en l’aplicació d’aquests beneficis fiscals. També habilitarà una línia telefònica específica de suport.