LOGO CAIB
Contingut
18 juliol 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: El Govern inicia l’elaboració dels pressuposts 2021 amb l’objectiu de la reactivació social i econòmica i el compromís amb les polítiques de benestar social NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: El Govern inicia l’elaboració dels pressuposts 2021 amb l’objectiu de la reactivació social i econòmica i el compromís amb les polítiques de benestar social

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors signa l’ordre d’elaboració dels nous comptes autonòmics per a l’any vinent

El Govern de les Illes Balears inicia el procediment per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2021 amb l’objectiu de contribuir de forma eficaç a la reactivació social i econòmica de les Illes Balears i amb el compromís amb les polítiques de benestar social (sanitat, educació i protecció social), davant l’impacte sanitari, social i econòmic de la crisi ocasionada per la Covid-19.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha signat l’ordre per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts autonòmics per a l’any vinent i que ha estat publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

L’elaboració dels nous comptes, a la qual ja treballa la direcció general de Pressuposts, s’inicia amb dos grans objectius, com recull l’ordre: “reforçar les polítiques de benestar social (sanitat, educació i protecció social)” i “prioritzar els processos i projectes que millor contribueixin a l’efectiva reactivació social i econòmica”.

Malgrat s’elabora en un context d'impacte dels efectes de la pandèmia, el projecte dels nous pressuposts “assegurarà la suficiència dels recursos per dur a terme les polítiques nuclears de l’acció de govern, centrades en proveir serveis públics que garanteixin el desenvolupament social i humà en condicions d’equitat i eficiència (salut, educació i inclusió)”.

“Així com les polítiques de foment i mesures de protecció de les famílies i petites empreses, de dinamització del mercat de treball i de l’ocupació, d’impuls dels processos de diversificació del model productiu, de transició cap a un model energètic sostenible, o de modernització de la funció pública”, afegeix l’ordre signada per la consellera Rosario Sánchez.

En aquest sentit, de cara a 2021, esdevindrà "prioritari" el desplegament "eficaç i urgent” de les mesures contingudes en el Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears per a mitigar els efectes econòmics i socials de la pandèmia Covid-19. Des d’una perspectiva estratègica, el projecte de governabilitat recollit als Acords de Bellver, és plenament vigent i ha esdevingut imprescindible en l’actual conjuntura, juntament amb el compromís amb el desenvolupament de l’Agenda 2030 i de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Govern de les Illes Balears afronta aquests comptes en un context d'impacte pressupostari pels efectes de la pandèmia i amb l'objectiu d'obtenir vies de major finançament, entre les quals a través dels fons europeus i de transferències extraordinàries provinents del nou fons de reconstrucció de la Unió Europea per fer front a la reactivació social i econòmica, així com de l'Estat.

En relació al finançament autonòmic, un any més s’inicia l’elaboració dels pressuposts amb la incertesa de la reforma pendent de l’actual sistema, la qual hauria de dotar les Illes Balears “de més recursos d’acord amb la seva capacitat fiscal o, en tot cas, en correspondència a l’esforç fiscal continuat que la nostra comunitat ha realitzat durant les darreres dècades en ares de la solidaritat interterritorial”.

L’ordre també estableix que les administracions i organismes públics, així com els seus ens instrumentals, han d’incorporar novament la perspectiva de gènere en el disseny de les seves polítiques, i tenir-la en compte en els estudis i estadístiques, amb la finalitat de fer visible el treball i la presència de les dones en la nostra societat.

D’altra banda, com ja es va fer en l’exercici anterior, seguint la recomanació del Comitè dels Drets de l’Infant, la conselleria competent en matèria de menors ha de promoure una avaluació integral de totes les polítiques relacionades amb la infància. Finalment, la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius, ha incorporat instruments de participació ciutadana en el procés d’elaboració pressupostària.