LOGO CAIB
7 de juny de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern i SEO Birdlife presenten el Projecte d’Actuacions per a la Recuperació d’Espècies Silvestres fins al 2020 NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern i SEO Birdlife presenten el Projecte d’Actuacions per a la Recuperació d’Espècies Silvestres fins al 2020

Asunción Ruiz ha volgut donar suport a les polítiques dutes per la Conselleria que s’han pogut veure afectades pel Govern central

Millorar l’estat de conservació d’algunes espècies silvestres de fauna i flora de les Illes és l’objectiu conjunt entre el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, juntament amb la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO Birdlife), a qui s’ha contractat per a executar el Projecte d’Actuacions per a la Recuperació d'Espècies Silvestres (ARES) per a dur a terme diferents plans de gestió, fins al 30 de novembre de 2020, per un import de 451.379,91 euros.
 
En aquest projecte, presentat avui dematí pel conseller Vicenç Vidal, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, el cap de Protecció d’Espècies, Joan Mayol, i Asunción Ruiz i Carlota Viada, directora executiva i Secretària General de SEO, respectivament, de SEO Birdlife a les Illes, es comptarà amb diferents col·laboradors locals i voluntaris per ajudar a dur a terme els plans prevists.
 
A l’acte, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha dit que “es tracta d’un contracte que garantirà tot el que és la conservació de diferents espècies des del punt de vista de la planificació, és a dir, des de generar el coneixement necessari per saber quins són els perills que han d’afrontar aquestes espècies o en quin estat es troben. És un pas important per tornar a recuperar tot el que van ser els plans de conservació i gestió”.
 
Per la seva banda, Asunción Ruiz, directora executiva de SEO Birdlife ha expressat el seu suport públic a diferents iniciatives que s’han posat en marxa en aquesta legislatura per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, com és el Decret de posidònia, l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera o fins i tot la que serà la nova Llei de residus. A més, Ruiz ha afegit que “ara que comença un nou govern a Madrid, espero que no es posin traves i apostin per aquestes polítiques sensibles de cara al medi ambient”.
 
Entre d’altres, ARES preveu la redacció i aplicació de tres plans sobre la flora amenaçada: un sobre la flora de la serra de Tramuntana de Mallorca, un altre pla per al litoral de l’illa i un altre per a Menorca. A més, es vol donar continuïtat al Pla Font i Quer, que —recordem— treballa per a recuperar i assegurar la conservació de denou espècies de flora pitiüsa amenaçades, finançat amb 248.000 euros dels fons procedents de l’impost del turisme sostenible.

Seguint amb la gestió de flora, també es volen protegir les orquídies catalogades com a amenaçades, concretant unes localitzacions i elaborant un cens dels efectius de cadascuna d’aquestes espècies, per tal d’identificar els factors d’amenaça i valorar-ne la necessitat de conservació in situ, és a dir, en el mateix terreny, i ex situ, en jardins botànics o bancs de llavors.
 
Pel que fa a la fauna, es vol prospectar, localitzar, estudiar i establir la biologia de conservació de l’Akis bremeri, l’escarabat dunar endèmic de Formentera, per assegurar la continuïtat d’aquesta espècie, una de les més escasses del món.
 
Hi haurà un pla per als invertebrats marins amenaçats on caldrà verificar l’estat de les poblacions, detecció i correcció de factors d’amenaça i fer un mostreig de poblacions. A més, també es programaran activitats d’educació i divulgació i implicació en la conservació d’administracions amb competències a la mar. En concret, dues de les espècies que seran objecte de feina seran la nacra i el corn o tritó.
 
A part d’això, també es revisarà i actualitzarà el Llibre vermell dels vertebrats, ja que la tercera edició datava del 2005. Cal recordar que és el gran document per a establir prioritats de conservació de cara al futur, tant per al mateix Servei com per als espais naturals protegits i la Xarxa Natura 2000.
 
Per altra banda, el projecte assumirà la redacció del Pla Boscà, un pla dedicat als rèptils i amfibis amenaçats arreu de les Balears que també dona suport a les tasques del Servei, per exemple, en la protecció del ferreret. També es preveu fer actuacions en poblacions de sargantanes que poden tenir problemes de conservació, sobretot en petits illots on els efectius poden ser molt dèbils. Un altre punt que també s’haurà d’executar seran diferents accions de conservació de quiròpters.
 
També es definirà i redactarà el pla de gestió i les actuacions en rapinyaires amenaçats i en aus aquàtiques. Així, doncs, s’invertirà en actuacions com soterrar 500 metres d’estesa elèctrica a l’Albufera i senyalitzar dispositius anticolisió a esteses al Parc Natural des Trenc.
 
Endemés, s’ha plantejat elaborar un document estratègic per tal de crear bones sinergies amb el sector agrícola perquè aquest es trobi implicat i beneficiat de tots aquests plans de gestió amb la redacció de tota una sèrie de mesures de caràcter agroambiental i de desenvolupament rural. SEO Birdlife també s’encarregarà de controlar els peritatges d’inspecció de parcs zoològics.
 
Es farà també el disseny d’indicadors d’impactes de cabres assilvestrades a la vegetació, que ajudarà a simplificar la gestió. En aquest sentit, el cap de Protecció d’Espècies, Joan Mayol, ha explicat que “del que es tracta és saber els impactes que generen les cabres, no tant el nombre absolut, ja que pot variar molt ràpidament i obtenir-lo és complicat”. D’altra banda, Mayol ha afegit que es redactarà el pla tècnic de com mantenir la lluita contra el verí i s’ampliarà el banc de coneixements tradicionals i d’usos tradicionals de la biodiversitat.