LOGO CAIB
Contingut
8 abril 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

El Govern demana la intervenció del Ministerio de Igualdad per fer retirar una línia cosmètica que incita a la prostitució NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern demana la intervenció del Ministerio de Igualdad per fer retirar una línia cosmètica que incita a la prostitució

La consellera Mercedes Garrido considera que “no és tolerable que, mentre la societat avança cap a la igualtat i la defensa dels drets de les dones, algunes marques comercials promoguin justament el contrari”

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha sol·licitat la intervenció del Ministerio de Igualdad del Govern d’Espanya per requerir la retirada d’una línia de maquillatge que incita a la prostitució, normalitzant la pràctica del “sugar daddy”.

En una carta adreçada a la ministra Irene Montero, la consellera demana igualment al Ministerio que requereixi a la distribuïdora i a l‘empresa el cessament immediat de la publicitat d’aquesta línia “sugar daddy”, que anomena les diferents tonalitats d’ombra d’ulls amb paraules com “Cena en París”, “Paga semanal”, “Transferencia urgente” o “Podría ser su nieta”.

Com és ben conegut, la figura del “Sugar daddy” (nom de la línia cosmètica) és la d’un home amb una certa edat que espera la satisfacció dels seus desitjos sexuals per part d’una adolescent o jove (“sugar baby”) a canvi de regals, viatges o alguna altra compensació. Només la utilització d’aquests termes ja suposa una evident incitació i normalització de la prostitució.

El Govern té un ferm compromís amb la lluita contra l’explotació sexual i la tracta, tal com ha quedat palès en el projecte per a una xarxa de comunitats autònomes lliures de prostitució que lidera Balears, amb la participació d’altres set comunitats.  “Volem que les dones no es vegin mai més obligades a prostituir-se i per això és necessari un canvi de valors. Amb això hi fem feina, des de la prevenció i l’educació, en col·laboració amb organismes i associacions de diferents àmbits. No és tolerable que, mentre la societat avança cap a la igualtat i la defensa dels drets de les dones, algunes marques comercials promoguin justament el contrari”, ha opinat la consellera Garrido.

Per això, a l’empara de l’article 41 de la Llei orgànica  per la Igualtat efectiva de Dones i Homes, que prohibeix la publicitat sexista, el Govern de les Illes Balears sol·licita la retirada tant dels productes com de la publicitat dels mateixos.

Aquesta intervenció es podria fer des del propi Govern si la publicitat sexista fos només d’àmbit autonòmic, però requereix d’una intervenció a nivell estatal, donat que l’empresa i els anuncis tenen presència més enllà de la comunitat autònoma.