LOGO CAIB
Contingut
4 març 2019| <9ªL> Presidenta

El Govern adquireix 18 habitatges de Cala Rajada per destinar-los a lloguer social NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern adquireix 18 habitatges de Cala Rajada per destinar-los a lloguer social

Es tracta d’una operació que es va iniciar amb l’anterior pacte de progrés i que la passada legislatura va quedar paralitzada.

Les famílies podran entrar a viure-hi a finals de mes
 

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) ha adquirit 18 pisos de Cala Rajada per destinar-los a lloguer com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO). Aquest dilluns matí s’ha signat l’escriptura pública de compravenda per culminar una operació que es va iniciar amb l’anterior pacte de progrés i que la passada legislatura va quedar paralitzada.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del batle de Capdepera, Rafael Fernández; del director general d’Habitatge, Eduard Vila, i de la gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcías, ha visitat l’edifici on es troben aquests habitatges i on s’espera que a finals de març ja s’hi pugui entrar a viure.

“Els resultats de les polítiques d’habitatge són ja una realitat. No ha estat senzill treballar des de zero en aquesta matèria, però aquest Govern tenia i té clar que és una necessitat bàsica facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania de les Illes Balears”, ha destacat Armengol.

Un total de 16 d’aquests pisos ja estan adjudicats a famílies que estaven en llista d’espera a l’IBAVI i que havien sol·licitat un habitatge a Capdepera. Els altres dos pisos són adaptats i s’adjudicaran a persones demandants que així ho requereixin. De moment no hi ha hagut sol·licituds.

Durant les properes setmanes se signaran els contractes de lloguer i es lliuraran les claus als adjudicataris, tot d’una que estiguin instal·lades les cuines que hi falten i es completin els tràmits. “Les famílies que entrin a viure en aquests habitatges pagaran una renda en funció dels seus ingressos”, ha subratllat Armengol. Seran lloguers d’entre 107 euros i 347 euros. La renda adaptada és una mesura que s’ha posat en marxa aquesta legislatura per afavorir les persones amb més dificultats per pagar el lloguer”.

Origen dels habitatges
L’IBAVI ha pagat avui 1,8 milions d’euros per aquests 18 habitatges. Va ser al 2008, però, quan es va promoure un concurs per adquisició de sòl i d’habitatges lliures que havien de ser qualificats per ser HPO. Al 2009 es va pagar un 10% del cost d’inversió, uns 250.000 euros. Així, el pagament total ha estat de 2 milions d’euros, uns 500.000 euros menys del que estava previst fa 10 anys.

Tot i que es va iniciar aquesta compra, la passada legislatura es va bloquejar la finalització efectiva de l’adquisició. Amb aquest Govern es van tornar a iniciar converses amb els promotors per arribar a un acord i continuar amb la compra que avui s’ha acabat de fer efectiva.

La presidenta ha recalcat que “aquesta legislatura s’han aprofitat tots els recursos per incrementar el parc d’HPO” a les Illes Balears i a “afavorir l’accés a l’habitatge”.
Armengol ha insistit que l’objectiu del Govern “és donar continuïtat a les accions ara en marxa per donar solució als problemes que se’ns plantegen”. Mesures que donen “resultats”. Amb aquesta compra i futura qualificació com HPO, s’incrementarà en un 40% el parc d’habitatges públics al municipi de Capdepera.

Aquests habitatges es troben al C/ Joan Carles I i estan distribuïts en dues escales que formen part d’un edifici amb altres escales d’habitatges lliures.