LOGO CAIB
Contingut
3 gener 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern aconsegueix un estalvi de 25 milions el 2020 en la renegociació de deute públic amb entitats financeres gràcies a la millora de les condicions de préstecs anteriors amb l’Estat NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern aconsegueix un estalvi de 25 milions el 2020 en la renegociació de deute públic amb entitats financeres gràcies a la millora de les condicions de préstecs anteriors amb l’Estat

Aquest procés redueix el volum de deute autonòmic en mans de l’Estat i ha suposat un estalvi de prop de 70 milions des de l’any 2015

El Govern de les Illes Balears ha tancat operacions de renegociació de deute públic el 2020 amb diverses entitats financeres que suposen un estalvi públic de 25 milions d’euros gràcies al refinançament i millora de les condicions financeres de préstecs anteriors subscrits amb l’administració de l’Estat, de manera que també redueix el volum de préstecs de la Comunitat Autònoma amb l’Estat.

Aquest procés ha rebut una bona acollida per part de les entitats financeres i,amb les ofertes rebudes,ha permès refinançar en millors condicions fins un total de 1.524 milionsde deute públic que corresponen a operacions d’endeutament que la Comunitat Autònoma havia formalitzat a través de mecanismes de finançament de l’Estat des de l’any 2012.

Durant 2020, s’han formalitzat 14 préstecs amb entitats financeres per cancel·lar de forma anticipada, total o parcialment, operacions amb l’Estat, sense suposar nou endeutament i sense allargar els terminis de venciment. La bona acollida dels mercats financers va permetre augmentar en 874 milions el límit previst inicialment, fins a arribar als 1.524 milions.

Aquest refinançament suposa un estalvi previst de 25 milions per a les finances públiques. Així, el Govern augmenta fins a prop de 70 milions l’estalvi aconseguit amb el procés de refinançament del deute iniciat fa cinc anys. Entre 2015 i 2019, aquest tipus d’operacions varen permetre un estalvi de 42 milions. Les dadesrepresenten“una mostra de la credibilitat i la solvència creditícia” de la Comunitat Autònoma als mercats financers, ha destacat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez.

«Aquestes operacions de renegociació de deute públic suposen un nou avanç important per a la Comunitat Autònoma, en forma d’estalvi per a les finances públiques en un moment en que es requereix una major eficiència i rigor en la gestió del doblers públics, tan necessaris per a fer front a la pandèmia de la COVID-19 i a les seves conseqüències econòmiques i socials”, ha manifestat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Així mateix, el tancament d’aquestes operacions redueix en deu punts el pes del volum de deute autonòmic en mans de l’Estat, subscrit a través de mecanismes del fons estatal de finançament per a comunitats autònomes. A finals de 2019, el volum de deute amb l’Estat representava prop d'un 69% del deute autonòmic i al tancament de l'exercici 2020 es situarà en un 58% aproximadament degut a l’augment del volum d’operacions als mercats privats amb les entitats financeres.