LOGO CAIB
Contingut
4 gener 2022Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern aborda amb els grups parlamentaris i els agents socials i econòmics les propostes de les Illes Balears sobre el càlcul de la població ajustada del sistema de finançament autonòmic NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern aborda amb els grups parlamentaris i els agents socials i econòmics les propostes de les Illes Balears sobre el càlcul de la població ajustada del sistema de finançament autonòmic

El Govern de les Illes Balears aborda amb els grups parlamentaris, des de finals d’any i aquesta setmana, així com amb els agents socials i econòmics,  les propostes de les Illes Balears sobre el càlcul de la població ajustada, un dels elements del sistema de finançament autonòmic, les quals seran remeses al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública abans de final de gener en aquesta primera fase de debat sobre aquest concepte del model de finançament.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, juntament amb el director general de Finançament, Francisco Oliver, manté contactes amb els grups parlamentaris, iniciats a finals d’any i que continuen aquesta setmana, per tal de rebre les seves aportacions i treballar conjuntament el posicionament de les Illes Balears en la resposta a l’informe sobre la població ajustada presentat pel Ministeri d’Hisenda el mes de desembre, obert a rebre les propostes de les comunitats autònomes.

El Govern, tal com va anunciar la presidenta davant el ple del Parlament, té el compromís de recollir les aportacions dels grups polítics, així com dels agents socials i econòmics, per elaborar el document de resposta a l’informe del Ministeri sobre la proposta de càlcul de la població ajustada, el qual està ara pendent de les observacions i propostes que les comunitats autònomes han de remetre abans de finals de gener.

Durant aquesta setmana i la propera continuaran els contactes amb els grups parlamentaris, iniciats abans de les festes, i amb agents socials i econòmics de les Illes Balears, per abordar aquest document i les propostes que seran defensades pel Govern davant el Ministeri d’Hisenda.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, explica que el Govern vol treballar conjuntament el document de resposta al Ministeri, “amb les necessitats de les Illes Balears, en defensa dels interessos de la comunitat i de la seva ciutadania”. En aquest procés, reitera que l’informe del Ministeri sobre la població ajustada és “una primera passa” per abordar el procés de negociació i un debat més global sobre el futur sistema de finançament, atès que aquesta proposta no aborda la globalitat del model.

Pel que fa als criteris relatius a la població, objecte d’aquesta primera fase de debat, el Govern treballa per avançar en diversos aspectes. En primer lloc, valora el fet de comptar amb un primer document del ministeri sobre la població ajustada, com a punt de partida de cara a abordar altres elements del sistema, i la inclusió a aquesta proposta d’una nova variable correctora per compensar els costs fixos per a les comunitats autònomes amb una població inferior als dos milions d’habitants, com les Illes Balears.

Entre les variables correctores, la proposta del Ministeri manté la variable associada a la insularitat, si bé el Govern defensa que s’ha d’aprofundir en aquest i altres aspectes. Així, defensa que s’avanci en la valoració dels sobrecosts dels serveis públics derivats de la insularitat, per tal que aquesta variable tengui major pes, i d’altres, com la incorporació del pes de la població flotant (turistes, treballadors de temporada i persones amb segones residències).

Així mateix, com ha recordat la consellera, les Illes Balears defensen que s’incorporin altres qüestions, com els costs associats a la congestió que es pot produir a determinades zones per l’increment de població i també la derivada de la població flotant, ja que la proposta no té en compte les necessitats d’inversió generades per l’augment de població; i també la diferència de preus entre comunitats per a la provisió de serveis.

La consellera Sánchez ha recordat que el criteri de població ajustada és un dels elements del model de finançament, el qual té en compte la població empadronada i altres circumstàncies geogràfiques, socials o territorials, a través de diverses variables poblacionals i d’altres variables correctores. Amb la població ajustada es pretén aproximar un càlcul de les necessitats de despesa de les competències que presten les comunitats autònomes.

No obstant això, ha reiterat que també s’hauran d’abordar properament altres qüestions rellevants per al futur model de finançament, i que les Illes Balears defensen que s’ha d’avançar cap a un sistema més relacionat amb la capacitat tributària de les comunitats i que superi el debat de les necessitats de despesa, que fomenti una major transparència del model i permeti a les comunitats assumir una major responsabilitat fiscal i tributària sense renunciar a la solidaritat entre territoris.

En aquest proper debat més global sobre el finançament, ha recordat que el Govern també defensarà un model que incorpori el principi d’ordinalitat, per tal de que la comunitat pugui rebre un nivell de recursos de l’ordre del mateix que aporta; i altres aspectes, com l’equitat vertical entre l’Estat i les comunitats, per plantejar una major aportació de recursos a les comunitats, i una condonació o compensació del deute públic generat per l’infrafinançament, provinent principalment del model anterior aprovat l’any 2002.