LOGO CAIB
21 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Corredor de migració de cetacis de la Mediterrània es declararà Àrea Marina Protegida i s’inclourà a la Llista de ZEPIM NNota Informativa

Foto de noticia

El Corredor de migració de cetacis de la Mediterrània es declararà Àrea Marina Protegida i s’inclourà a la Llista de ZEPIM

L’extensió que es vol protegir ocupa una superfície de 46.262,82 m2
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es mostra molt satisfeta per l’anunci del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de treure a informació pública el Reial decret pel qual es declara Àrea Marina Protegida el Corredor de migració de cetacis de la Mediterrània, s’aprova un règim de protecció preventiva i se’n proposa la inclusió en la Llista de zones especialment protegides d’importància per a la Mediterrània (ZEPIM) en el marc del Conveni de Barcelona.
 
L’extensió que es vol protegir ocupa una superfície de 46.262,82 m2. Amb aquesta declaració no s’hi permetran els usos de sistemes actius destinats a la investigació submarina o subterrània ni activitats extractives, tret que estiguin relacionades amb permisos d’investigació en vigor.
 
En el termini que estableix el Ministeri, la Direcció General de Pesca i Medi Marí hi presentarà les al·legacions oportunes. Segons ha declarat el conseller Vicenç Vidal, ”no estam parlant d’una declaració d’intencions sinó d’un text articulat. És un avenç, per a aquesta zona, per arribar a prohibir expressament els projectes de prospeccions a les nostres aigües”.
 
El mes de juny la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va sol·licitar al Ministeri que paralitzés de manera cautelar i preventiva tots els expedients de prospeccions sísmiques pendents de resoldre mentre es tramitava la declaració de ZEPIM del corredor de cetacis que transcorre entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. El conseller de Medi Ambient ha volgut remarcar que, ”tant la declaració d’Àrea Marina Protegida del Corredor de migració de cetacis de la Mediterrània com la inclusió d’aquesta àrea en la Llista de ZEPIM han estat una aposta d’aquest equip de Govern des del primer moment”.
 
La Conselleria considera aquesta declaració com una passa necessària i imprescindible per al compliment de la normativa europea i de la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat, atès que el corredor de cetacis de la Mediterrània és una zona de presència regular d’espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial.
 
Els efectes negatius del renou que causen aquests projectes sobre els cetacis està àmpliament demostrat i constitueix un impacte quan s’incrementa de manera constant. Els catxalots, dels quals s’han descrit avaraments atribuïbles als sondejos sísmics a les Illes Balears, són especialment sensibles a aquests renous, i a les àrees properes a les Illes Balears hi ha una població notable d’aquesta espècie, considerada en perill i classificada com a vulnerable en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades.