LOGO CAIB
5 setembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a exposició pública el decret que estableix la gestió del cànon de sanejament NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a exposició pública el decret que estableix la gestió del cànon de sanejament

La inversió amb cànon ha passat de 36,7 M€ l’any 2013 a 57,23 M€ al 2017
L’esborrany del nou decret sobre d’indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació del serveis públics d’aigües residuals que prepara la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sortirà demà a exposició pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquest nou marc de gestió, que no s’actualitzava des de l’any 1992, agilitzarà tota la tramitació del cànon de sanejament amb l’objectiu, segons ha explicat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, d’aconseguir un millor manteniment de les depuradores, aconseguir un major grau d’inversió i planificar un futur amb unes aigües depurades de més qualitat.
 
El cànon és recaptat pels ajuntaments amb la factura de l’aigua, arriba a l’Agència Tributària i d’allà es destina a finançar polítiques de l’aigua. 
 
El nou decret definirà millor quines són les instal·lacions que formen part del sistema de depuració i són susceptibles de subvenció, i estableix així mateix un període de sol·licituds per a millorar la planificació. Es prioritzaran els projectes que es duguin a terme per a complir la normativa ambiental, també es tindran en compte les millores ambientals que presentin aquests projectes, la planificació hidrològica i el cost-benefici del projecte presentat.
 
El finançament d’aquests projectes es fa el mateix any o en deu anys, depenent de la quantia. Si actualment es considera una obra gran les que tenen un pressupost de més de 80.000 euros, el nou decret augmenta aquesta quantitat fins als 100.000 euros.
 
Una altra de les novetats que incorpora el decret és que els expedients tendran una vigència limitada, amb l’obligació de presentar periòdicament estudis de costs actualitzats, a fi d’evitar que una indemnització es pugui prorrogar indefinidament sense realitzar controls dels costs. També es crearà un sistema de penalitzacions i bonificacions que fomenta la incorporació de millores tècniques o de gestió que redueixen el cost del servei i reforcen el control dels costs. Així mateix es permetrà la substitució d’elements com a despeses de manteniment, si existeix un pla de manteniment, i s’incorpora la possibilitat que siguin finançats amb el cànon els tractaments terciaris per a la reutilització de les aigües.
 
Els diferents ajuntaments o gestors són els que sol·liciten les inversions finançades amb cànon de l’aigua i aquestes han anat augmentant en els darrers anys passant de 4,69 M€ al 2013 a 14,02 M€ al 2017. Pel que fa a conservació, manteniment i explotació, la despesa ha passat de 32,01 M€ al 2013 a 43,21 M€ al 2017. Això fa un total de despesa de 36,7 M€ l’any 2013 i 57,23 M€ al 2017.
  
Les inversions d’ABAQUA venen a representar un poc més de la meitat de les inversions totals en depuració. La directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, ha destacat l’augment de les inversions a Eivissa, entre les quals destaquen l’emissari de Talamanca (7,2 M€) i el de Cala Tarida (1,3 M€). S’hi han d’afegir també les obres finançades i executades per l’Estat a les EDAR d’Eivissa (24,3 M€) i de Santa Eulària (4,8 M€), la qual cosa comporta una millora considerable del sistema de depuració de l’illa. També destaquen les inversions executades a l’EDAR de Ferreries (2,4 M€), la renovació del sanejament de Platja de Muro (2,1 M€), la remodelació de l’EDAR de Binissalem (2,9 M€) i l’ampliació i millora de l’EDAR d’Andratx (3,8 M€), que compta també amb finançament de l’impost de turisme sostenible. I és que, tal com ha explicat el conseller Vicenç Vidal, el fons dur 20 milions d’euros compromesos en noves infraestructures, com la depuradora de Porreres, la de Camp de Mar i la d’Inca, permet fer un nivell alt d’inversió i comptar amb recursos extra per dur a terme més projectes.
 
Destaquen, així mateix, les inversions efectuades amb cànon de sanejament a les depuradores gestionades pels ajuntaments d’Alcúdia (5,5 M€) i Sant Llorenç des Cardassar (4,5 M€) i les previstes i aprovades per l’Ajuntament de Palma pel col·lector (18,9 M€) i el tanc de tempesta (7,17 M€). Actualment Calvià executa també les obres de millora de les depuradores de Bendinat i Peguera (2,3 M€).