LOGO CAIB
17 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Comença la tramitació del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Formentera NNota Informativa

Foto de noticia

Comença la tramitació del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Formentera

Es poden fer aportacions al Pla per mitjà del Portal de Participació Ciutadana
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca comença els tràmits per aprovar el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Formentera, que inclou els espais següents: el Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Mola, el LIC i la ZEPA Cap de Barbaria i els LIC Àrea Marina de Cala Saona, Àrea Marina de Platja de Tramuntana i Àrea Marina de Platja de Mitjorn.
 
Abans de la tramitació formal de l’elaboració dels decrets que permetran que aquests espais puguin ser designats zona d’especial conservació (ZEC), la Conselleria du a terme un procés de consulta per conèixer l’opinió dels ciutadans, especialment de les persones i les organitzacions potencialment afectades més representatives. Fins dia 5 de desembre, per mitjà del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es), es poden fer aportacions relatives als problemes que es volen solucionar amb la norma nova, la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació, els objectius de la norma i possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.
 
Actualment els LIC i les ZEPA de la Mola i Cap de Barbaria disposen d’un instrument de gestió parcial (només de l’àmbit marí) i els LIC de les àrees marines de Cala Saona, Platja de Tramuntana i Platja de Mitjorn no disposen de cap instrument de gestió que estableixi les mesures adequades per garantir-ne la seva conservació i la dels hàbitats naturals i les espècies d’interès comunitari que hi són presents, i per les quals es varen protegir. El Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Formentera constituirà l'eina de gestió per a aquests espais protegits.
 
El Pla de Gestió és un requisit legal que la Comunitat Autònoma ja hauria d’haver aprovat el 2012 per poder declarar ZEC els LIC, fet que es produirà en el moment de l’aprovació.
 
A més, per garantir la conservació adequada d’aquests espais i de les espècies i els hàbitats pels quals es varen designar LIC, i en alguns casos ZEPA, és necessari disposar d’un instrument per a la gestió que estableixi els objectius i les mesures apropiades de conservació, que s’inclouran en el Pla.