LOGO CAIB
Contingut
27 octubre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Comença la fase de tractament aeri en el marc del Pla de Control Integral de la processionària del pi a Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Comença la fase de tractament aeri en el marc del Pla de Control Integral de la processionària del pi a Mallorca

Les actuacions abraçaran unes 6.000 hectàrees distribuïdes per 23 municipis

El Servei de Sanitat Forestal té previst iniciar, aquest proper dilluns, i sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, la fase de tractament aeri de pinars afectats per la plaga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a Mallorca. Aquesta actuació puntual està prevista en el Pla de Control Integral d’aquest insecte.

En total, es preveu estendre el tractament a una superfície de 6.015,43 ha distribuïdes per 23 municipis de Mallorca. En un principi està previst iniciar a aplicar el tractament a les parcel·les seleccionades dins dels termes municipals de Petra, Sant Joan, Llubí, Sencelles, Manacor, Campos i Felanitx. Cal subratllar que aquesta planificació està subjecte a les condicions meteorològiques i a les indicacions que es puguin fer des de l’aeroport de Son Sant Joan.

El tractament consistirà en l’aplicació d’un producte fitosanitari de manera polvoritzada mitjançant un helicòpter, a unes dosis molt baixa (de l’ordre de 3 l/ha) i de manera puntual sobre pinars seleccionats per algun d’aquests motius:

- Perquè es tracta d’una zona forestal d’ús públic on la processionària pot generar danys en la salut humana (finques públiques, àrees recreatives, etc.).

- Perquè es tracta de pinars amb risc per la seva supervivència, per possibles diverses causes:

• Reincidència d’alta afectació per la processionària del pi en els darrers anys i que a més a més ja s’aprecia una manca de recuperació dels pins i/o mortalitat d’aquests.

• Pinars molt debilitats per afectacions reincidents de processionària, i que posteriorment s’han vist afectats també per insectes escolítids que s’aprofiten d’aquest debilitament

• Zones debilitades i afectades per més plagues degut a incidències meteorològiques com els caps de fibló, i també zones incendiades.

El producte utilitzat serà un biològic formulat a partir de la matèria activa Bacillus thuringiensis varietat kurstaki (BTK), que es troba de manera natural en el sòl i les plantes. Es tracta d’un insecticida biològic, selectiu i pràcticament innocu per la resta de l’entomofauna.

El BTK s’elimina ràpidament en el medi natural per la curta persistència de les espores, a causa de la seva sensibilitat a l’acció de la llum ultraviolada; per ser els components del producte part natural de l’ecosistema, es dissipen en el medi, transformant-se en compostos orgànics complexos i no tòxics per a la resta d’organismes i l’ambient.

No cal adoptar cap mesura especial de protecció de persones, cultius, animals o dipòsits d’aigua durant el tractament. El mitjà d’aplicació serà un helicòpter; la maniobrabilitat i precisió d’aquests aparells fa que els rendiments, l’eficàcia i el control de l’aplicació sigui molt bona.

La conselleria de Medi Ambient i Territori ha remès als consistoris implicats els plànols que indiquen la superfície on es preveu actuar (consultables a http://www.caib.es/sites/sanitatforestal/ca/planols_de_tractament_per_municipi/

Aquest mateix tractament s’ha aplicat, aquest mateix mes, a Formentera i a Menorca sense que s’hagi produït cap incidència.