LOGO CAIB
Contingut
6 abril 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Arrenca una nova campanya d’actuacions per a la reducció del consum de drogues en menors de edat a través del programa Policia Tutor NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Arrenca una nova campanya d’actuacions per a la reducció del consum de drogues en menors de edat a través del programa Policia Tutor

Les accions per a millorar la prevenció i la vigilància impliquen diverses administracions i es desenvoluparan fins a finals d’any
Arrenca una nova campanya d’actuacions entre diverses administracions promoguda pel Govern de les Illes Balears, a través del programa Policia Tutor, per a la reducció del consum de drogues en menors d’edat a les Balears per a 2019. Aquesta campanya, que implica administracions estatal, autonòmica, insulars i locals, es posa en marxa a mitjans d’abril, després de Pasqua, i es desenvoluparà fins a finals d’any.

Entre d’altres actuacions, la campanya inclou programes preventius de llarga durada, xerrades informatives dels policies tutors i professionals de l’àmbit sanitari i social als centres educatius, un augment de la vigilància policial en els espais públics, la distribució de material informatiu adreçat a les famílies, la difusió de les accions als centres educatius i un concurs d’elaboració de vídeos preventius en matèria de drogues.

Les accions que es duran a terme tenen com a principals objectius facilitar informació a l’alumnat d’educació secundària, batxillerat i formació professional sobre les drogues i les conseqüències del seu consum, augmentar el nombre de centres escolars que implementen programes de prevenció, millorar la detecció del consum de drogues, tant legals com il·legals, en espais públics, i augmentar el nombre d’activitats reeducatives i/o tractament aplicades a menors d’edat en aplicació de la legislació vigent.

Dins del seu àmbit competencial, en aquesta campanya hi participa el Govern, a través de diversos departaments i organismes de les conselleries d’Hisenda i Administracions Públiques, d’Educació i Universitat i de Salut, i s’adreça també a la Delegació del Govern d’Espanya i a les administracions locals, tant consells insulars com ajuntaments, a través dels cossos de policies locals dels municipis i els serveis socials.

Per part del Govern, a més del programa Policia Tutor, hi participen l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), la Direcció General d’Emergències i Interior, l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), la Direcció General de Consum, a través del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), el Servei de Salut (Consulta Jove dels centres de salut) i Atenció Primària (Unitats de Conductes Addictives). El projecte ha estat aprovat per la Direcció General d’Emergències i Interior i s’ha consensuat amb diverses administracions.

La motivació de la posada en marxa d’aquesta campanya d’actuacions parteix de la detecció d’una normalització del consum de drogues entre els menors d’edat, tant de drogues il·legals (especialment cànnabis) com legals (tabac i alcohol), i d’una pèrdua de consciència dels perills i riscos d’aquest consum, i de la necessitat de que les administracions públiques amb competències en la matèria es coordinin per reduir l’ús d’aquest tipus de substàncies especialment entre els menors d’edat.

El cronograma d’accions inclou en primer lloc les instàncies als ajuntaments de les illes perquè es sumin a la campanya i emprenguin iniciatives com els programes preventius de llarga durada a través dels centres docents amb el suport del PADIB, dels consells i dels centres de salut, o xerrades informatives per part dels policies tutors, juntament amb professionals dels àmbits sanitari i social,  a l’alumnat de secundària, batxillerat i formació professional sobre legislació en matèria de drogues, a més de les xerrades que realitza la Guardia Civil i la Policia Nacional.

Pel que fa als consells insulars, la campanya preveu el seu suport tècnic als serveis socials d’atenció primària que implementin el programa de mesures alternatives o de reeducació per substituir les sancions imposades per consum i tinença de drogues il·legals en menors d’edat. 

De la seva banda, l’ISPIB, a través del Programa Policia Tutor, dissenyarà un fulletó informatiu dirigit a les famílies per explicar les conseqüències legals del consum i tinença de drogues i els recursos per a tractament i de mesures socioeducatives  existents a les illes, mesura per a la qual també sol·licitarà col·laboració a les AMIPAS.
 
Així mateix, recordarà als ajuntaments el procediment administratiu establert a la llei de seguretat ciutadana per tramitar els expedients sancionadors i les mesures alternatives a la sanció econòmica en relació als menors d’edat, i incrementarà la formació dels policies tutors de Balears en matèria d’addiccions i menors.
 
La campanya també preveu diverses accions de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), com l’organització d’un concurs d’elaboració de vídeos preventius en matèria de drogues entre l’alumnat dels IES interessats, material que s’utilitzarà posteriorment per fer prevenció entre els joves de les illes, i difondre a través dels centres les accions pròpies de l’àmbit escolar que contempla aquesta campanya.