LOGO CAIB
Contingut
8 abril 2021Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Acord entre l’Estat i la Comunitat per sancionar els grans tenidors que no ofereixin lloguer social en cas de desnonaments excepte si la família rebutja la proposta NNota Informativa

Foto de noticia

Acord entre l’Estat i la Comunitat per sancionar els grans tenidors que no ofereixin lloguer social en cas de desnonaments excepte si la família rebutja la proposta

Publicat l’acord de la comissió bilateral sobre el Decret de mesures urgents d’habitatge, que també aclareix que el preu en tempteig i retracte el fixa el gran tenidor com ha fet ja el Govern en les primeres operacions

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat avui l’acord de la comissió bilateral de cooperació entre l’administració general de l’Estat i la Comunitat Autònoma respecte del Decret llei 3/2020 de mesures urgents en matèria d’habitatge.

En primer lloc l’acord suposa una matisació respecte del règim sancionador a aplicar quan un gran tenidor no compleix l’obligació d’oferir lloguer social a una família vulnerable a la qual pretén desnonar.

En aquest cas, l’acord és un aclariment pel que fa al funcionament del precepte, que ha quedat definitivament confirmat pel que fa a la seva constitucionalitat: quan una família vulnerable perd el seu habitatge per execució hipotecària a mans d’un gran tenidor, aquest ha d’oferir a la família afectada un lloguer social, és a dir, un lloguer que no superi el 30% dels ingressos efectius del nucli familiar.

Si el gran tenidor no fa aquesta oferta abans d’instar el desnonament de la família, comet una infracció administrativa molt greu i s’enfronta a una sanció d’entre 30.001 i 90.000 €.

La modificació del precepte acordada amb l’Estat consisteix únicament en el fet que si la família vulnerable rebutja l’oferta feta pel gran tenidor, aquest no podrà ser sancionat, com és lògic.

L’acord aclareix també que, en l’exercici de tempteig i retracte en les operacions entre grans tenidors, el preu d’adquisició per part del Govern de les illes Balears és el fixat pel comprador i no per l’administració.

De fet, es tracta d’una errada de redacció del Decret llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que es va identificar en el mateix moment i que, evidentment, no s’ha aplicat en cap cas. L’exercici del tempteig i del retracte pressuposa, per definició, comprar al mateix preu al que pretenia vendre el gran tenidor. No hi ha hagut cap dubte ni hi ha hagut mai cap voluntat de fer el contrari: els 8 habitatges que s’han comprat ja als grans tenidors (i els expedients actualment en tramitació) s’han fet sempre al preu comunicat originalment pel venedor.

El procediment, per tant, no es veu modificat, ja que es tracta d’un error material. Els grans tenidors comuniquen la seva intenció de vendre i al preu al que tenen tancada l’operació. Els tècnics del Govern visiten i valoren la propietat, i amb els informes oportuns es decideix si es compra o no al preu establert pel gran tenidor.