LOGO CAIB
22 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Abaqua retirarà l’antic emissari de Talamanca NNota Informativa

Foto de noticia

Abaqua retirarà l’antic emissari de Talamanca

El Consell d’Administració aprova iniciar la contractació de la redacció del projecte
El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) ha ratificat la proposta de contractació d’un servei per redactar un projecte de desmuntatge, retirada i gestió de residus de l’antic emissari de la depuradora d’Eivissa (Vila).
 
L’antic emissari de Talamanca va deixar d’estar en funcionament el passat 1 de juliol, quan es va posar en marxa el nou emissari de la depuradora d’Eivissa. Tot i que el projecte inicial no recollia la retirada de la infraestructura en desús, diverses administracions han constatat aquesta necessitat per seguretat en la navegació marítima i pels possibles impactes ambientals sobre la badia de Talamanca.
 
Per avaluar la viabilitat de retirar l’antic emissari s’ha elaborat un informe preliminar que conclou que la proposta es pot dur a terme en la part de fibrociment no soterrada (de 1.800 metres de longitud aproximadament) sempre que es defineixi un procediment d’execució per minimitzar els impactes sobre el fons marí i gestionar de manera adequada els residus de construcció-demolició generats. També es recomana mantenir en la ubicació actual el primer tram soterrat de l’emissari submarí (d’uns cent metres de longitud) per minimitzar les afeccions al fons marí. L’informe també incideix en la recomanació de conservar els llasts de formigó de la part de la canonada recolzada sobre el fons.
 
D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques especials de les obres marítimes, que requereixen una atenció especial a les condicions de seguretat, de manera que es compleixi la legislació vigent i se’n garanteixi el desenvolupament correcte.
 
Per assolir aquests objectius Abaqua contractarà una assistència tècnica de redacció del projecte de retirada de l’antic emissari de Talamanca que inclogui treballs de camp i de gabinet, la qual, tenint en compte també les característiques tècniques de les obres, s’ha pressupostat en 32.500 euros més IVA.