LOGO CAIB
22 febrer 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

ABAQUA adjudica per 97.750,00 € el servei de buidatge de fangs de les llacunes de l’EDAR des Mercadal NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

ABAQUA adjudica per 97.750,00 € el servei de buidatge de fangs de les llacunes de l’EDAR des Mercadal

El termini d’execució de les obres és de quatre mesos
L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha adjudicat a l’empresa Hidrobal el contracte del servei de buidatge de fangs de les llacunes de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) des Mercadal.

L’oferta de l’empresa, d’un import de 97.750,00 € sense l’IVA, és l’econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte previst als plecs de bases que regeixen la licitació.

Una vegada el licitador proposat com a adjudicatari presenti la documentació general exigida, el director gerent d’ABAQUA adjudicarà l’expedient de contractació a favor d’Hidrobal. El termini d’execució de les obres és de quatre mesos.

ABAQUA gestiona des de 1999 el sistema de sanejament en alta des Mercadal que dona servei a les aigües residuals dels nuclis des Mercadal, ses Salines, Fornells i Platges de Fornells.

L’EDAR des Mercadal disposa d’un sistema de tractament secundari per llacunatge airejat, format per una primera llacuna airejada i tres llacunes de decantació i afinament. Els fangs generats sedimenten al fons de les llacunes i han de ser retirats periòdicament del sistema, ja que una acumulació excessiva provoca una mala qualitat de l’efluent.

Per tal de garantir un millor funcionament del sistema de sanejament en alta des Mercadal, es fa necessari dur a terme el buidatge de fangs de les llacunes de decantació i afinament de l’EDAR des Mercadal, inclosa la deshidratació i gestió d’aquesta com a fertilitzant mitjançant l’aplicació agrícola.