LOGO CAIB
17 de març de 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

605 aspirants a una plaça de cos Superior de la CAIB es presenten a la primera prova de les Oposicions CAIB 2018 celebrada simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. NNota Informativa

Foto de noticia

605 aspirants a una plaça de cos Superior de la CAIB es presenten a la primera prova de les Oposicions CAIB 2018 celebrada simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa.

La consellera Catalina Cladera presencia l’inici de les proves, i manifesta la satisfacció “per poder realitzar oposicions a la funció pública de la CAIB 10 anys després de les darreres”.
605 aspirants a una de les 78 places de cos Superior a l’Administració General de la CAIB s’han presentat a la primera de les proves de les que consta l’oposició. En total els examinands han estat el 76,6% dels inicialment inscrits per aquest cos. Les proves s’han realitzat simultàniament al campus universitari de la UIB a Mallorca, i a les seves extensions universitàries de Menorca i Eivissa, a on s’hi han examinat 3 i 11 aspirants respectivament.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera s’ha referit a la “la importància del dia d’avui, un dia d’il·lusió i de nirvis pels opositors, però un dia important perque milloram la qualitat de la funció pública”.

Els aspirants han hagut de superar un qüestionari tipus test, sobre preguntes de coneixement general sobre el temari proposat. El sorteig del qüestionari s’ha celebrat una hora abans de l’inici de la prova, i s’ha fet a través de videoconferència amb connexió amb Eivissa i Menorca. El servei de reprografia de la UIB, seu de les proves, ha hagut de realitzar els plecs dels qüestionaris que immediatament s’han lliurat als opositors, per un total de 21.000 fulls fotocopiats. Un sistema que garanteix la confidencialitat i el secret sobre les preguntes que es plantegen als opositors.

Cladera ha destacat que “és necessari que puguem convocar oposicions regularment, i ja és hora que n’hi hagués, després de 10 anys des de les darreres que es van organitzar”. Així, el total de places que es posen a l’abast dels opositors per aquesta convocatòria a serveis generals de la CAIB (395) recullen les places generades des de 2014 i fins 2017, tant per la torn lliure (242 places) com per promoció interna (153 places).

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques considera prioritari “estabilitzar plantilles i combatre la temporalitat a la funció pública per que això contribueix a la millora del servei públic de l’Administració”. Cladera s’ha referit a que el procés d’oposicions engegat contribuirà a rebaixar la incidència de la interinitat a la funció pública, tot i que considera “necessari” poder flexibilitzar més la taxa de reposició que limita el nombre de places que es poden convocar, sobretot en els serveis de l’Administració que no es consideren essencials segons la llei estatal d’estabilitat financera.

Els 605 opositors que s’han presentat a les proves podran conèixer avui mateix la seva prestació, ja que els llistats d’aptes i no aptes es donaran a conèixer en el mateix lloc de celebració de les proves. En el cas d’haver superat el primer tràmit, quedaran convocats per a la segona prova que constarà de dos temes a desenvolupar. La informació de tot el procés i en concret dels resultats de la prova d’avui es podran consultar durant la pròxima setmana a la pàgina web que l’Escola Balear d’Administració Pública ha disposat a l’efecte per al seguiment de tot el procés d’Oposicions CAIB 2018.

http://www.caib.es/sites/oposicionscaib2018/ca/inici/

Precisament és l’EBAP l’ens encarregat de l’organització i el control de tot el procés d’oposicions. Prop de 30 col·laboradors de l’Administració, entre membres del tribunal qualificador i controladors d’aula, han participat en la logística de la convocatòria.

L’inici les proves del cos General suposa de fet l’arrencada del període d’exàmens de les oposicions, tot i que des del passat dia 12 també s’han iniciat les proves orals pel cos d’Advocacia.

Les Oposicions CAIB 2018 és un esdeveniment que ha provocat la recepció de més de 10.000 sol·licituds en la seva totalitat, i que suposarà la celebració d’exàmens de fins a 26 cossos i especialitats diferents entre General i Facultatiu, des d’aquesta setmana i fins al darrer trimestre de 2018, moment en el que es produiran les adjudicacions de les places entre els candidats que millor hagin superat les proves.