LOGO CAIB
Contingut
23 febrer 2021Conselleria de Salut i Consum

60 alumnes de la Facultat de Medicina es formen en cures pal·liatives NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

60 alumnes de la Facultat de Medicina es formen en cures pal·liatives

Només el 10% de les facultats de medicina espanyoles l'imparteixen com a asignatura obligatòria

Els 60 alumnes de 5è curs de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es formen en cures pal·liatives. Avui s’ha començat a impartir aquesta assignatura obligatòria que, segons l’Atles of Palliative Care in Europe 2019, només ofereixen el 10 % de les facultats de medicina espanyoles l'imparteixen com a matèria obligatòria, i en un 43 % es fa, conjuntament, amb altres matèries.

L’objectiu de l’assignatura és oferir eines i coneixements per capacitar els alumnes en el maneig i l’abordatge bàsic del pacient amb necessitats d’atenció pal·liativa i la seva família.

Els alumnes també aprendran a identificar i manejar les necessitats físiques, emocionals, socials i espirituals dels pacients amb malalties cròniques avançades i les seves famílies. La sedació pal·liativa i l’atenció al dol també són temes que es tractaran, juntament amb altres com ara l’abordatge dels dilemes ètics o la importància de l’autocura dels professionals que atenen pacients en situació del final de la vida.

Complementaran les classes teòriques amb seminaris i pràctiques in situ amb professionals i equips específics de cures pal·liatives.

Quatre metges amb àmplia experiència i formació específica en cures pal·liatives seran els professors associats que impartiran l’assignatura. També es comptarà amb la col·laboració d’altres professionals de diferents disciplines per complementar l’activitat acadèmica.

Aquesta és una aposta ferma de la Universitat de les Illes Balears pel reconeixement de les cures pal·liatives, malgrat a Espanya encara no està reconeguda com a especialitat mèdica, tot i que fa temps que es treballa per aconseguir-ho.