LOGO CAIB
Contingut
12 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places corresponents a la convocatòria d’infermer/infermera NNota Informativa

Foto de noticia

4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places corresponents a la convocatòria d’infermer/infermera

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continua avui, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 1.268 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer/infermera. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.
 
Categories Aspirants Places
 
Infermer /infermera
 
4.443 1.268

Amb aquestes convocatòries la conselleria de Salut contínua complint amb el compromís del Govern de crear llocs de feina estables a la Funció Pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària publica. 

A partir de les 10.00 hores d’avui dematí han començat les proves, en un torn únic; que han tengut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a la  Universitat de les Illes Balears (UIB), a Mallorca, a l’IES Cap de Llevant, a Menorca, i a l’IES Santa Maria, a Eivissa. En total s’hi han presentat 4.443 aspirants, 3.473 a Mallorca, 323 a Menorca i 647 a Eivissa.
 
A Mallorca, per fer les proves han fet falta 3 representants del tribunal i 207 col·laboradors. A Menorca, hi ha participat 1 representant del tribunal i 31 col·laboradors. Per altra banda, a Eivissa hi ha acudit 1 representant del tribunal i 61 col·laboradors.
 
Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. El Servei de Salut ja ha enllestit els exàmens d’oposició de vint categories sanitàries i no sanitàries per optar a 2.144 places de l’oferta d’ocupació pública, als quals s’han presentat 14.042 aspirants. Això suposa que ja s’ha desenvolupat el 71% de l’oferta d’ocupació pública prevista des que es varen publicar les primeres convocatòries.
 
A més, hi ha convocades 132 places més —el procés d’oposició de les quals ja ha començat— per a les categories següents: 29 places de facultatiu especialista d’àrea (FEA) d’obstetrícia i ginecologia; 16 places de FEA d’aparell digestiu; 53 places de psicòleg clínic; 9 places de farmacèutic d’atenció primària, i 25 places d’infermer de salut mental. Per a aquestes convocatòries es presenten, en total, 2.133 persones aspirants.
 
El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.
 
És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.